„Inaczej niż w raju”

Od 15 września w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach prezentowana będzie wystawa: „Inaczej niż w raju” — artystyczne interwencje i dekonstrukcje „miasta” w świecie globalnych opowieści.
image „Huta Warszawa” fot. Kuba Bąkowski, materiały prasowe organizatora

Wystawa „Inaczej niż w raju” ma z założenia zaprezentować odmienność funkcjonowania małych i wielkich narracji w domenie urbanistycznego organizmu. Tkanka miejska — co najmniej od czasów Rewolucji Francuskiej i procesów uprzemysłowienia — obrazuje ścieranie się opresyjnego i uniwersalizującego dyskursu władzy, który niejednokrotnie nie uwzględnia potrzeb społecznych, aspiracji grup mniejszościowych bądź oczekiwań jednostek i najczęściej ma skłonność do zawłaszczenia dużych przestrzeni (space) oraz stabilizowania znaczenia w obrębie miejsca (place). Jednocześnie w realiach „wydarzeniowego nadmiaru” współczesne miasto jest dzisiaj społeczną, estetyczną i architektoniczną areną, na której spotykają się wszelkie modalności czasu (przeszłość, teraźniejszość, przyszłość). Na placach i ulicach miast spotykają się zatem różne odmiany historii — pamięć jednostkowa często wchodzi w związki z pamięcią kolektywną, a każda jednostka może mieć poczucie, że „jej historia krzyżuje się z wielką Historią”. Obszar aglomeracji to żywioł, w którym ujawnia się całe spektrum ludzkich zachowań i dramaturgii. Współcześni artyści traktują miasto jako scenę, na której obiektem ich zainteresowania stają się zarówno budynki użyteczności publicznej, jak i miejsca wyparte z pamięci bądź zapomniane. Dekonstruują oni zarówno miejsca antropologiczne (np. heterotopie), jak i nie-miejsca (pozbawione stałej tożsamości). W przeciwieństwie do rzeczników większościowych narracji, posługujących się rytmem, ciągłością i odwołujących się do mitów założycielskich, artyści częściej sięgają do arytmii, retrospekcji i antycypacji. Figurami symptomatycznymi w dyskursie artystycznym często stają się budynki użyteczności publicznej, jak i miejsca wyparte bądź zapoznane.

 

Na wystawie „Inaczej niż w raju” — podobnie jak w słynnym filmie Jima Jarmuscha — obraz miasta, jako pożądanego i opatrznościowego centrum, zostaje zaprezentowany z odmiennej perspektywy, w której peryferie i przedmieścia odkrywają przed odbiorcą swój smutek i specyficzne piękno.

 

kurator: Roman Lewandowski

 

artyści: Kuba Bąkowski, Nicolas Grospierre, Grzegorz Hańderek, Jolanta Jastrząb, Lesław Tetla, Andrzej Tobis, Wojciech Wilczyk, Grzegorz Wróblewski

 

Po wernisażu wystawy 15 września, o godz. 20.00,odbędzie się na spektakl (również w Galerii BWA) „Przejrzystość pustki” Taeatru A Part. Wstęp bezpłatny.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz