27. Biennale Plakatu Polskiego

Od 28 grudnia w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach oglądać będzie można wystawę 27. Biennale Plakatu Polskiego.
image

W tym roku odbywa się w Katowicach kolejne, 27 już Biennale Plakatu Polskiego. Powołane zostało do życia staraniami śląskich artystów na rok przed powstaniem Międzynarodowego Biennale w Warszawie. Organizatorem tej sześćdziesięcioletniej niemal, najstarszej tego rodzaju imprezy w Polsce jest Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach a partneruje jej Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Od wielu lat to znaczące wydarzenie artystyczne wspiera Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

27 Biennale Plakatu Polskiego uwolniło dotychczasową formułę kierując swoją uwagę na wszystkich, którzy chcą powiedzieć coś istotnego, chcą, za pomocą tego trudnego medium wyrazić swoje zdanie o tym co tu i teraz się dzieje. Pokazać co zdarzyło się ważnego na polu kultury, ruchów społecznych czy polityki. Dlatego rezygnowano z kategorii i tematów, z dyplomów i cezur wiekowych.

 

Biennale odeszło od dopuszczenia do konkursu tylko profesjonalistów. Światowe konkursy na plakat już dawno świadczą o tym, że nie trzeba być zawodowcem. Trzeba tylko plakat rozumieć i znać zasady jego przekazu i kompozycji – wystarczy być Twórcą.

 

Nadesłano na Biennale ponad 660 plakatów. Pod ocenę Dostojnego Jury trafiło 286 plakatów. Jury w składzie: dr hab. Ryszard Kajzer - przewodniczący, prof. Tomasz Bogusławski, Piotr Młodożeniec, Krzysztof Dydo, dr hab. Sebastian Kubica oceniło i nagrodziło najlepsze z nich. Obrady Jury miały miejsce w piątek, 3-go grudnia. Przyznano 5 nagród regulaminowych oraz szereg nagród fundowanych. Nagrodę Grand Prix od lat funduje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Fundatorami kolejnych nagród - Złotego, Srebrnego i Brązowego Medalu jest Miasto Katowice. Chcąc w tym roku uczcić pamięć znakomitego artysty i organizatora, pedagoga i świetnego plakacisty, Profesora Tadeusza Grabowskiego, Komitet Organizacyjny 27 BPP ustanowił Nagrodę Jego imienia. Pan Profesor Tadeusz Grabowski był pomysłodawcą i głównym twórcą istniejącej do dziś imprezy artystycznej. Prowadził ją i rozwijał przez prawie 60 lat. Biennale jest dzisiaj największym i najstarszym przeglądem twórczości plakatowej w Polsce i Europie. Ta nagroda, od tego roku, będzie laurem regulaminowo przyznawanym w kolejnych edycjach.

 

Przyznano 7 nagród fundowanych przez Rektorów uczelni artystycznych oraz 1 nagrodę honorową Katowickiego Okręgu ZPAP.

 

Kuratorkami poprzedniej i obecnej edycji Konkursu i wystawy są dr hab. Katarzyna Gawrych-Olender, prof. ASP oraz dr hab. Monika Starowicz.

 

Autorem oprawy graficznej Biennale jest dr hab. Dawid Korzekwa, prof. ASP.

 

Ogłoszenie wyników połączone z wręczeniem nagród, odbędzie się 27 grudnia 2021 r. o godz. 15.00. W związku z sytuacją pandemiczną nie jest wydarzeniem publicznym. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie oraz w mediach społecznościowych Galerii. W czasie wernisażu zostaną wręczone nagrody dla twórców najlepszych plakatów, zostanie też zaprezentowany katalog. Wystawie Biennale będzie towarzyszyła pozakonkursowa wystawa członków Komitetów Honorowego i Organizacyjnego Biennale.

 

Plakat, ta ulotna kronika świata, lepiej niż jakakolwiek ze sztuk zaświadcza o ideach, zmianach politycznych i społecznych. O historii i losach, o ludziach i rocznicach. Nigdy nie mówi o końcu, zawsze opowiada, zapowiada początek lub kieruje uwagę na jakąś rzecz właśnie teraz istotną.Ten papierowy świadek ludzkiej egzystencji na Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach gości od ponad 50 lat.Zaprosiliśmy do udziału w 27 konkursie wszystkich, którzy chcą powiedzieć coś istotnego, chcą wyrazić swoje zdanie właśnie o tym co tu i teraz. Pokazać co dzieje się ważnego na polu kultury, ruchów społecznych czy polityki.Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach jest dzisiaj największym i najstarszym przeglądem twórczości plakatowej w Polsce i Europie. W tym roku prezentowanych jest 286 z 640 nadesłanych prac.Na wystawie towarzyszącej swoje prace pokazują Jurorzy, członkowie Komitetu Honorowego i Komitetu Organizacyjnego BPP.Dziękujemy wszystkim twórcom za udział i zapraszamy widzów do zwiedzania wystawy.

Katarzyna Gawrych-Olender, Monika Starowicz — kuratorki

 

 

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz