9. Międzynarodowy Przegląd Ekslibrisu

Biblioteka Śląska ogłasza 9. Międzynarodowy Przegląd Ekslibrisu Drzeworytniczego i Linorytniczego im. Pawła Stellera, Katowice 2014.
image

Celem Przeglądu jest popularyzacja najstarszych technik graficznych oraz zaprezentowanie na wystawie w Bibliotece Śląskiej ekslibrisów wykonanych według tradycyjnych reguł sztuki.

 

Prace można nadsyłać do 8 kwietnia 2015 r.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz