Akademia wideo-artu. Wideo interaktywne

Muzeum Ślaskie zaprasza na kolejne spotkań poświęcone sztuce wideo, które poprowadzi prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński.
image fot. Michał Jędrzejowski, materiały organizatora

Ukształtowanie się kultury partycypacji za sprawą rozwoju i rozpowszechnienia cyfrowych i sieciowych technologii dogłębnie przeobraziło sposoby doświadczania sztuki. W miejsce doznania psychicznego jedynie – kontemplacji – pojawiły się różne formy uczestniczenia w procesach twórczych: modyfikowania, wykonywania czy wręcz kreacji dzieła przez odbiorców. Procesy te nie ominęły wideo, które w różnych swych postaciach: obiektów, projekcji, czy instalacji, także oczekiwały twórczych ingerencji ze strony publiczności. Rozmaitość postaci wideo oraz sposobów jego obecności w świecie sztuki, odnajdywanych zarówno w kinoteatrach i galeriach, jak i w internecie czy w wirtualnej rzeczywistości alternatywnych światów, wsparta przez wielość rozwijanych koncepcji twórczych, wyznaczyło bardzo szerokie spektrum interaktywnego wideo.

 

prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński - zajmuje się sztuką nowych mediów, filmem eksperymentalnym i sztuką wideo, problematyką cyberkultury oraz społeczeństwa informacyjnego i sieciowego. Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie kieruje Zakładem Mediów Elektronicznych w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (Wydział Edukacji Wizualnej). W roku 2001 profesor komunikowania w Coker College, Hartsville S.C., USA. W latach 2001-2006 profesor Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Od roku 2003 wykłada w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. . Gościnnie wykładał także na wielu uniwersytetach w Europie i Ameryce Północnej. Członek zespołów redakcyjnych „Art Inquiry" i „Przeglądu Kulturoznawczego", członek Rady Programowej „Kultury Współczesnej", stały współpracownik „Kwartalnika Filmowego", współpracownik wielu pism artystycznych. Członek Rady Programowej serii międzynarodowych konferencji dotyczących historii sztuki, nauki i technologii. Juror wielu festiwali i konkursów sztuk medialnych, Od 1988 roku aktywny jako kurator projektów z zakresu sztuki Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk, wiceprzewodniczący sekcji polskiej i członek sekcji międzynarodowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA, członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego i Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Przewodniczący Rady Programowej Centrum Sztuki Współczesnej w Gdańsku. Członek Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki w Łodzi powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Rady Społecznej tegoż Muzeum.

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz