Architektoniczna Triada: „Dwudziestowieczne plany urbanistyczne Rybnika i ich realizacje" – wykład online

Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej zaprasza na trzy spotkania online z dr arch. Jackiem Kamińskim. Tematem wykładów będą dwudziestowieczne plany urbanistyczne miasta Rybnika, prezentowane na tle szerokiego kontekstu społecznego, politycznego i ekonomicznego ich powstania i realizacji. Pierwsze spotkanie zostanie wyemitowane 29 kwietnia.
image Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej, fot. materiały organizatora

Wykłady stanowią prezentację wybranych aspektów pracy doktorskiej autora, przygotowanej pod opieką naukową prof. dr hab. inż. arch. Magdaleny Żmudzińskiej-Nowak i obronionej przez autora na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w 2021 r. Wydarzeniu towarzyszy promocja książki pt. „Dwudziestowieczne plany urbanistyczne Rybnika i ich realizacje”, wydanej przez Muzeum w Rybniku pod redakcją dr. Bogdana Klocha.

 

29 kwietnia 2021 r., godz. 17.00

„Rybnik na początku XX w. i pruskie plany urbanistyczne” – wprowadzenie w tematykę. Przedstawienie zarysu rozwoju przestrzennego miasta od średniowiecza do początku XX wieku, kiedy to wzrost zaludnienia wymusił opracowanie pierwszego planu – wodociągów i kanalizacji z 1904 r. Mimo iż był on projektem branżowym, plan ten traktować należy jako urbanistyczny, gdyż wyznaczył nowe ulice i kwartały pod zabudowę. Został zaledwie częściowo zrealizowany, a dziewięć lat później zastąpił go wizjonerski „Plan Zabudowy” autorstwa berlińskiego uznanego architekta Henrego Grossa. Realizację wspaniałego miasta La Belle Epoque uniemożliwiła I wojna światowa.

 

6 maja 2021 r., godz. 17.00

„Rybnik w czasach II Rzeczpospolitej i okupacji niemieckiej” – podczas spotkania omówiona zostanie urbanistyka miasta, które za sprawą wielkiej polityki trafiło do odrodzonej II Rzeczypospolitej i w tym siedemnastoletnim zaledwie okresie zleciło wykonanie, kilku wartych uwagi, planów. Hitlerowska agresja przerwała ich realizację, lecz i nowi władcy pozostawili po sobie interesujący dorobek planistyczny.

 

13 maja 2021 r., godz. 17.00

„Plany urbanistyczne Rybnika w okresie PRL a rzeczywistość rozwoju” – wykład będzie okazją do przedstawienia stanu miasta po walkach 1945 r., a także zaprezentowania kolejnych planów adekwatnych do zmieniającej się sytuacji w PRL-u. Spojrzenie na problemy urbanistyczne ówczesnej stolicy Rybnickiego Okręgu Węglowego jest obecnie niezwykle istotne, gdyż aktualny stan miasta w dużej mierze jest spuścizną tamtych czasów.

 

Moderatorem spotkań będzie prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak.

 

Wykłady będą transmitowane na kanale YouTube instytutu.

 

 

 

 


Biblioteka Śląska jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

 

 

 

powiązane miejsca kultury:

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz