Bezpłatne szkolenie „Budowanie publiczności (Audience development)”

Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach we współpracy z Narodowym Centrum Kultury w Warszawie zaprasza kadry kultury na bezpłatne szkolenie „Budowanie publiczności (Audience development)”, które odbędzie się od 6 do 7 października w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach.
image

Szkolenie przewiduje dwudniową pracę uczestników w godzinach od 9.00-18.00. Organizatorzy zapewniają catering.

Zagadnienia, które zostaną poruszone w trakcie spotkania:

- wizja, misja i cele instytucji kultury, a budowanie publiczności,
- czym jest budowanie publiczności dla domu kultury, teatru, muzeum, innych instytucji/organizacji kultury;
- strategia rozwoju widowni z uwzględnieniem jasno określonych celów instytucji;
- jakościowe i ilościowe metody badań publiczności;
- ewaluacja wydarzeń;
- charakterystyki i preferencje dzisiejszego odbiorcy;
- wyzwania i zagrożenia, dobre i złe praktyki;
- rola komunikacji wewnętrznej instytucji;
- diagnoza indywidualnych zasobów;
- tworzenie planu promocji w oparciu o strategię rozwoju widowni;
- sposoby komunikowania się z odbiorcą;
- świadome kreowanie relacji, modele pracy z publicznością przy uwzględnieniu innowacyjnych metod pracy - nowych mediów i interaktywnych narzędzi internetowych.

Obowiązywać będzie rejestracja przy pomocy formularza online. Formularz zostanie udostępniony wkrótce drogą mailową oraz na stronach: www.rok.katowice.pl i www.regionalneobserwatoriumkultury.pl.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Narodowego Centrum Kultury „Zaproś nas do siebie!”. Więcej informacji na jego temat znajduje się na:

W razie pytań i/lub wątpliwości prosimy o kontakt: Aleksander Lysko - alysko@rok.katowice.pl, tel: 32-201-77-70.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz