Camerata Silesia / Extempore / Święta Cecylia

Koncert Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia oraz Zespołu Extempore i solistów w sobotę, 25 listopada w sali kameralnej NOSPR o godz. 19.30.
image

Dyrygent:

Anna Szostak
 

Wykonawcy:

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia
Zespół Extempore
Małgorzata Malke - skrzypce
Adam Pastuszka - skrzypce
Dymitr Olszewski - altówka
Anna Firlus - klawesyn
Daniel Zorzano - kontrabas
Krzysztof Firlus - viola da gamba
Tomasz Ploch - pozytyw
 

Program:

Henry Purcell –

Oda na dzień św. Cecylii Welcome to All the Pleasures Z 339

Sonata triowa a-moll Z 804

Georg Friedrich Händel –

Sonata triowa g-moll HWV 393

Krzysztof Baculewski – The Profane Anthem to Anne

 

Żyjąca w III wieku n.e. święta Cecylia za wiarę w Chrystusa została zamknięta we własnym domu w rozpalonej łaźni, gdzie poniosła śmierć męczeńska. Według tradycji była muzykalna i potrafiła grać na instrumentach, stąd uczyniono ją patronką muzyki kościelnej. Datę jej śmierci, 22 listopada, szczególnie uroczyście obchodzono w barokowej Anglii, dzięki m.in. działającemu w Londynie w drugiej połowie XVII wieku Towarzystwu Muzycznemu. Jemu to właśnie Henry Purcell (1659-1695) dedykował pierwszą z czterech ód poświęconych świętej Cecylii: Welcome to All the Pleasures Z 339. W porównaniu z późną, rozbudowaną i podniosłą Hail Bright Cecilia dzieło to wydaje się skromniejsze, początkowe słowa: Witajcie wszelkie rozkosze zachwycające, wdzięczny apetyt każdego zmysłu pobudzające, wskazują na przepyszną, pełną cudownych melodii i zaskakujących harmonii muzykę. Purcell był wybitnym twórcą muzyki instrumentalnej, o czym będzie można się przekonać słuchając wydanej już po jego śmierci, przepojonej angielską melancholią Sonaty triowej a-moll Z 804. Zarówno w tej kompozycji jak i w następującej po niej Sonacie triowej g-moll op. 2 nr 8 HWV 393. Jerzego Fryderyka Händla (1685-1759) wyraźnie słychać oddziaływanie stylu A. Corelliego i F. Geminianiego.

 

Ostatni utwór wieczoru: The Profane Anthem to Anne Krzysztofa Baculewskiego (ur. 1950) nawiązuje do aury brzmieniowej angielskiego baroku i ód H. Purcella i J. F. Händla poświęconych św. Cecylii. Kompozycję poprzedza instrumentalny wstęp, w którym przeplatają się statyczne sekwencje klawesynu ze sprężystymi rytmicznie, giętkimi liniami melodycznymi smyczków typowymi dla A. Vivaldiego. Po nim następuje właściwy hymn, w którym pobrzmiewają barokowe harmonie bezpośrednio przypominające fragmenty Hail Bright Cecilia H. Purcella. Świecki hymn dla Anny został skomponowany do trzech strof wiersza metafizycznego poety angielskiego Johna Donne`a (1572-1631) i dedykowany jest kierownikowi zespołu Camerata Silesia Annie Szostak.

  

Wojciech Stępień

 
 
komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz