Camerata Silesia / Rok Reformacji

Koncert Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia z okazji Roku Reformacji.
image

Dyrygent:

Anna Szostak
 

Wykonawcy:

Camerata Silesia
Extempore
 

Trudno w historii muzyki o postać, która byłaby wierniejsza ideałom reformacji niż Johann Sebastian Bach (1685-1750). Ten najwybitniejszy muzyk kościoła luterańskiego był spadkobiercą bogatej tradycji J. P. Sweelincka, H. Schütza, J. H. Scheina, S. Scheidta i D. Buxtehudego, w której chorał protestancki stanowi podstawą kompozycji muzycznej. Jednak postawa twórcza Bacha wykroczyła poza ramy religijnej ortodoksji, czego przykładem jest Wielka msza h-moll napisana na koronację polskiego króla katolickiego Augusta III w 1733 roku. Bogata spuścizna lipskiego kantora, niemal całkowicie zapomniana po jego śmierci, została „wskrzeszona z martwych” przez romantyków, dla których stał się prekursorem nowej epoki. Koncert Cameraty przybliży mniej znane utwory niemieckiego geniusza powstałe w dwóch ostatnich okresach jego życia. Z sześciu motetów zabrzmi Lobet den Herrn, alle Heiden BWV 230, skomponowany w pierwszych latach pobytu w Lipsku, jeden z najbardziej wirtuozowskich utworów chóralnych Bacha, w którym głosy traktowane są bardzo instrumentalnie. Na kompozycję składają się dwa wersety pochwalnego Psalmu 117 Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy. Po nim zostaną wykonane dwie sonaty w tonacji G-dur napisane podczas pobytu Bacha w Köthen na dworze księcia Leopolda I. Oba dzieła: na wiolę da gamba i klawesyn BWV 1021 oraz na skrzypce i continuo BWV 1021wykazują cechy włoskiej sonaty triowej i zostały ukończone w  roku 1720. Program koncertu zamknie Missa brevis A-dur BWV 234, jedna z kilku mszy krótkich składających się zaledwie z dwóch części: Kyrie i Gloria napisanych dla liturgii luterańskiej, która jeszcze raz ukaże Bacha jako niestrudzonego piewcę idei reformacji.

 

Wojciech Stępień

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz