Design 32. Najlepsze dyplomy projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2019

Od 14 maja Rondo Sztuki będzie ponownie dostępne dla zwiedzających, z zachowaniem niezbędnych przepisów bezpieczeństwa. Na początek to, co najlepsze od młodych designerów: Design 32 – Najlepsze dyplomy projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2019.    
image

Wystawa jest pokłosiem konkursu „Najlepsze Dyplomy projektowe Akademii Sztuk Pięknych” organizowanego już po raz dziesiąty przez katowicką Akademię Sztuk Pięknych. Biorą w nim udział wszystkie publiczne polskie uczelnie artystyczne, zgłaszając do konkursu to, co mają w danym roku najlepszego. Każda z nich może zaproponować tylko cztery magisterskie prace dyplomowe z zakresu designu i projektowania graficznego. Takie, które stanowią odzwierciedlenie najnowszych trendów w projektowaniu, ale mają też wyraźny indywidualny rys. Ich autorzy to crème de la crème młodego polskiego designu.

 

Hasło – klucz tegorocznej, jubileuszowej – bo 10 – edycji i wystawy to relacje. Słowo to jest potraktowane dosłownie – jako zależności pomiędzy ludźmi, a środowiskiem zewnętrznym, a także występuje w kontekście wyjaśniania, tłumaczenia, sprawozdania tematów i pojęć. Wystawa została podzielona na pięć sekcji, które tworzą odmienne obszary tematyczne.
W pierwszej kategorii znajdują się prace poświęcone relacjom międzyludzkim – projekty, które definiują istotę więzi w rodzinie, z sąsiadami. Ponadto, projekty te odnoszą się do barier komunikacyjnych oraz do uwikłania człowieka XXI wieku w życie. Druga kategoria to projekty, które poruszają temat zdrowia, ciała i higieny pracy. Ergonomia oraz dbanie o siebie to priorytety według autorów prac, które znalazły się w tej kategorii. Trzecia sekcja obejmuje prace, poruszające temat relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym, zwierzętami i ich roli w dzisiejszym świecie, ale także w innych kręgach kulturowych. Projektanci zachęcają do większej uważności. Czwarta kategoria to projekty, odnoszące się do tożsamości i relacji przeszłości z teraźniejszością. To prace, które czerpią z tradycji, ale także definiują na nowo tożsamość miejsc i produktów. Ostatnia kategoria to przestrzeń, w której spotyka się świat wirtualny z rzeczywistością. Projekty wykorzystują technologię, pokazując w jaki sposób może być ona jeszcze efektywniej stosowna.

 

Design 32 pokazuje szeroką perspektywę młodego projektowania w kraju – zaznacza obszary zainteresowań, pokazuje tematykę dyplomową, która często jest odbiciem aktualnych tendencji w projektowaniu. To również okazja do spotkań, które w obecnym momencie zmuszeni jesteśmy mocno ograniczać, ale i na to katowicka Akademia Sztuk Pięknych i Rondo Sztuki mają odpowiedź. Równolegle do wystawy, jako odpowiedź na potrzebę kontaktu i dyskusji, odbędzie się oprowadzanie oraz cykle spotkań online „Czas czuwania” oraz „Typorozmowy”.

 

„Czas czuwania” cykl wykładów gościnnych przygotowanych przez znakomitych prelegentów: naukowców, polityków, duchownych oraz osoby ze świata kultury i sztuki. Wszystkie wykłady tego cyklu będą publikowane na kanale youtube ASP w Katowicach oraz w mediach społecznościowych Uczelni.


„Typorozmowy” to natomiast cykl rozmów o typografii oparty na książce „ Typohistorie”. Otworzą dialog na temat projektowania pisma, jego wpływu na rzeczywistość, dizajn, sztukę i codzienność. Rozmówcami będą początkowo interlokutorzy z książki, by później poszerzyć grono o kolejne perspektywy badawcze i praktyków oraz teoretyków typografii.

 

regulamin zwiedzania galerii

 

 

 

 

 

powiązane miejsca kultury:

komentarze

dodaj komentarz
renata 02.06.2020, godz. 10.39

jak dobrze móc zaglądać do Was.

dodaj komentarz