Forum Animatorów Sztuki Najnowszej

Uroczysty finał projektu naukowo-badawczego „Badania nad zwiększeniem kompetencji młodych ludzi z rejonu Śląska do odbioru sztuki najnowszej wraz z kompleksowym kształceniem kadr animatorów kultury”.
image

Konferencja podsumowująca realizację projektu „Badania nad zwiększeniem kompetencji młodych ludzi z rejonu Śląska do odbioru sztuki najnowszej wraz z kompleksowym kształceniem kadr animatorów kultury” to nie tylko prezentacja wyników prowadzonych badań i wniosków z nich płynących. Konferencja gromadzi gości specjalnych i publiczność zainteresowaną tematyką badań w obszarze sztuk wizualnych, animacji kulturalnej i edukacji. Upowszechnieniu wyników badań towarzyszy zaproszenie do dyskusji na temat założeń i efektów projektu. O kwestii edukacji kulturalnej i kształtowaniu kompetencji młodych odbiorców sztuki najnowszej dyskutować będą reprezentanci różnych środowisk – zarówno przedstawiciele lokalnych agend ds. kultury (Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego), przedstawiciele szkół partnerskich, instytucji publicznych  i organizacji pozarządowych, teoretycy kultury, nauczyciele, edukatorzy, a także artyści. 

 

W ramach Forum odbędzie się m.in. panel dyskusyjny pt. „Perspektywy edukacji kulturalnej w kontekście nowych możliwości rozwoju infrastruktury dla kultury. Szanse i zagrożenia”  z udziałem gości: Przemysław Smyczek (dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach), prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski), prof. UŚ dr hab. Maria Popczyk (Uniwersytet Śląski), Monika Goetzendorf-Grabowska (przewodnicząca Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA), Katarzyna Michalska i Aleksandra Drzazga (Klasy Aktywności Twórczej, Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Józefa Szafranka), Aleksandra Stańczuk-Sosnowska (menadżerka i animatorka kultury), Maciej Zygmunt (Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach). Moderacja: Artur Celiński (Fundacja Res Publika im. H. Krzeczkowskiego w Warszawie).

 

Spotkanie jest także zaczynem do nawiązania współpracy w ramach powołanego Forum Animatorów Sztuki Najnowszej oraz wdrożenia konkretnych projektów adresowanych bezpośrednio do młodzieży gimnazjalnej w ramach Pakietu Sztuki Młodych – porozumienie między Biblioteką Śląską w Katowicach, organizatorem projektu, a instytucjami kultury w Katowicach (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Muzeum Historii Katowic, Galeria Sztuki Współczesnej BWA Katowice, Regionalny Ośrodek Kultury), które ma na celu bieżące i bezpośrednie informowanie młodzieży o wszystkich ważniejszych wydarzeniach związanych z różnymi dziedzinami sztuki. Instytucje zobowiązują się również do opieki nad młodymi odbiorcami kultury i nieodpłatnego przekazania zbiorów książek, katalogów i innych materiałów edukacyjnych poświęconych sztuce bibliotekom szkolnym. Porozumienie obowiązywać będzie przez trzy lata.

 

program:

 

godz. 9.30 – rejestracja uczestników

 

Część I –ASP Katowice, Sala Otwarta

 

godz. 10.00–10.40 – otwarcie Forum, przywitanie gości

Wykład prof. zw. dr hab. Jana Malickiego, dyrektora Biblioteki Śląskiej: „Funkcja bibliotek w kształtowaniu kompetencji młodzieży w odbiorze literatury i innych dziedzin sztuki”

 

godz.10.40–11.30 – prezentacja wyników raportu końcowego z projektu naukowo-badawczego „Badania nad zwiększeniem kompetencji młodych ludzi z rejonu Śląska do odbioru sztuki najnowszej wraz z kompleksowym kształceniem kadr animatorów kultury” / Ewa Kokot, Hanna Kostrzewska, prof. Marek Krajewski

 

godz. 11.30–12.00 – komentarz do raportu / prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek

 

godz. 12.00–12.30 – inauguracja i przekazanie Pakietu Sztuki Młodych, uroczyste podpisanie dokumentu, wręczenie wydawnictw na ręce dyrektorów szkół w celu wzbogacenia zbiorów bibliotek szkolnych

 

godz. 12.30–13.00 – przerwa na kawę

 

 

Część II – ASP Katowice, Sala Kinowa

 

godz. 13.00–15.00 – panel dyskusyjny „Perspektywy edukacji kulturalnej w kontekście nowych możliwości rozwoju infrastruktury dla kultury. Szanse i zagrożenia”

moderacja: Artur Celiński (Fundacja Res Publika im. H. Krzeczkowskiego w Warszawie)

 

I część dyskusji z udziałem gości: Monika Goetzendorf-Grabowska (przewodnicząca Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA), Katarzyna Michalska i Aleksandra Drzazga (Klasy Aktywności Twórczej, Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Józefa Szafranka), Aleksandra Stańczuk-Sosnowska (menadżerka i animatorka kultury),

 

II część dyskusji z udziałem gości: Przemysław Smyczek (dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach), prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski), prof. UŚ dr hab. Maria Popczyk (Uniwersytet Śląski), Maciej Zygmunt (Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach).

 


Organizatorzy proszą o potwierdzenie uczestnictwa w Forum do dnia 10 grudnia 2015 roku pod numerem tel. 32-255-43-21 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: domoswiatowy@bs.katowice.pl.

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.organizator:

Biblioteka Śląska w Katowicach

partnerzy projektu:

Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach

Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA

koordynacja:

Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz