Michał Bartłomowicz „Przybywam w pokoju”

Rondo Sztuki jedną ze swoich przestrzeni wystawienniczych – Galerię + w roku 2016 przeznaczyło wyłącznie na wystawy młodych, często dopiero debiutujących artystów. Projekt odbywa się pod nazwą „Galeria+. Przestrzeń młodych”,  a kolejnym artystą, którego wystawę będziemy mogli zobaczyć będzie Michał Bartłomowicz.
image (widoczny fragment pracy)

Od stuleci wiadomo, że sztuka powinna prezentować rzeczy wzniosłe, poruszające, piękne i heroiczne, a królową sztuk jest grafika warsztatowa. Słońce jednak chyli się ku zachodowi, a w jego słabych promieniach możemy oglądać gruzy tego uporządkowanego niegdyś świata. Z pomiędzy wydłużających się cieni wyłaniają się bezimienni bohaterowie kolaży Michała Bartłomowicza. Wycięci ze znakomitych poligraficznie zdjęć zagranicznych wydań „National Geographic” zostawiają łodzie na udrapowanych falach i niepewnie stawiają stopy na potarganych brzegach lądów, opuszczonych przez wielkie kiedyś cywilizacje. Michał wie, co to patos i solidny graficzny warsztat, ale myślę, że wie, co robi i skutecznie ich unika. Elementy wycina w miarę starannie, klej spod nich nie cieknie, a ciężką drukarską prasę, blachę, linoleum i polerowanie kamienia zastępuje biurowym kserem. Charakterystyczne w twórczości Michała jest niefetyszystyczne podejście do pracy. Tam, gdzie nie przynosi to szkody, stosuje możliwie proste środki, tak w wyborze materiałów i ich obróbce (zdarza się, że skończone kolaże, trafiają pod nóż jako dawcy dla kolejnych grafik), jak i w interpretacji swoich dzieł, odbierając im wagę, lub przyznając, że w najlepszym wypadku sprawdziłyby się w roli ilustracji w książce fantastyczno-naukowej. Uważam, że to kwestia talentu i niezbywalnych zalet własnych autora, które sprawiają, że jego kolaże są tak odmienne, tak pociągające. W tytule wystawy autor mówi o przybywaniu w pokoju, ale, Ziemianie, nie dajcie się zwieść. Koniec jest blisko.

kurator: Bartek Buczek

 

Wystawa jest częścią projektu „Galeria+. Przestrzeń młodych”. Rondo Sztuki jedną ze swoich przestrzeni wystawienniczych – Galerię+ w roku 2016 przeznaczy wyłącznie na wystawy młodych, często dopiero debiutujących artystów. Ma to być ukłon w stronę tych artystów, którzy nie mogą się jeszcze pochwalić bogatym zawodowym życiorysem, ale wykazują się ciekawą osobowością twórczą, są laureatami nagród, stypendiów, zdobyli dyplomy z wyróżnieniem, albo po prostu zachwycili radę programową galerii swoją twórczością. Cykl wystaw młodych artystów ma być całoroczną platformą działań artystycznych, w rezultacie których młodzi twórcy otrzymają wsparcie merytoryczne, organizacyjne i promocyjne, które będzie niejako ich inicjacją w dorosłe życie artystyczne, a odbiorcom, uczestnikom wystaw pozwoli na zapoznanie się z młodą, świeżą sztuką.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz