Mistyfikantorium. Obchody setnej rocznicy urodzin Tadeusza Kantora

Otwarty plener fotograficzno-teatralny, działania happeningowe oraz czytanie performatywne fragmentów dzienników Tadeusza Kantora to specjalne działania przygotowane przez CSP w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin artysty. Na wydarzenia realizowane podczas Międzynarodowego Dnia Teatru na terenie katowickiej Strefy Kultury zapraszamy 28 marca od godz. 10.00.  
image

W trakcie pleneru fotograficznego, który odbędzie się od godz. 10.00 do 14.00, grupa fotografików pod okiem Bartłomieja Sowy, Bartka Barczyka i Piotra Borowicza ma szansę dokumentować działania performatywne – na wzór kantorowskich happeningów – realizowane przez kilkudziesięciu młodych artystów (aktorów, tancerzy, wokalistów, performerów). Uczestnicy wezmą udział w warsztatach z zaproszonymi mistrzami obiektywu, którzy swoją pracę skupiać będą wokół zagadnień związanych z przedmiotem, ruchem adekwatnych do obszarów zainteresowania Tadeusza Kantora. Wybrane fotografie wzbogacą kolekcję Działu Fotografii Muzeum Śląskiego.

 

O godz. 16.00 w siedzibie Muzeum przy ul. T. Dobrowolskiego 1 rozpoczną się działania happeningowe realizowane przez studentów Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie – Wydział Lalkarski we Wrocławiu, nad którymi opiekę artystyczną sprawować będą Lucyna Sypniewska oraz Piotr Tomaszewski z Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej. Działania te będą skupione wokół instalacji nawiązującej do jednego ze spektakli Cricot 2 „Szatnia, czyli Nadobnisie i Koczkodany”. Ostatni spektakl z cyklu gier z Witkacym skojarzymy z historią siedziby CSP, w której mieścił się magazyn odzieży. Ażurowa i zadaszona konstrukcja szatni zostanie również wykorzystana jako przestrzeń gry pomiędzy widzami a aktorami.

 

Obchody o godz. 16.30 zakończy czytanie performatywne fragmentów dzienników autorstwa Tadeusza Kantora oraz tekstów dramatycznych inscenizowanych przez artystę. Studenci Wydziału Aktorskiego w Krakowie (Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie) wraz z grupą studentów i absolwentów Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu (Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie) pod okiem Sylwii Hefczyńskiej-Lewandowskiej oraz Marleny Hermanowicz stworzą eksperyment teatralno-ruchowy inspirowany happeningami Tadeusza Kantora.

 

Uwaga!

Wymagana wcześniejsza rejestracja zgłoszeń uczestników pleneru i warsztatu fotograficznego. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem mailowym: m.hermanowicz@scenografia-polska.pl.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

miejsca kultury

Facebook