My/Wy – powroty

Festiwal „My/Wy” to próba ocalenia przed zapomnieniem żydowskiej historii ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Górnego Śląska. Tematem przewodnim 3. edycji festiwalu są powroty, te bezpośrednie i te symboliczne.
image

Skupimy się na okresie powojennym, od okresu repatriacji w 1944 r. poprzez próbę odbudowy życia żydowskiego w latach 50. XX wieku, aż do wydarzeń marca 1968 roku.

Powojenną historię polsko-żydowską poznamy za sprawą biografii i twórczości Kalmana Segala - ocalałego z Zagłady, polsko-izraelskiego poety, prozaika, publicysty i dziennikarza, współtwórcy redakcji literackiej powojennego Polskiego Radia Katowice i sekcji jidysz izraelskiego Radia Kol Israel. Historia Segala stanowi egzemplifikację wielu tożsamych historii nowoprzybyłych. Opowiemy o formującej się po wojnie społeczności ocalałych z Zagłady na Śląsku. Ocenimy, jakie były szanse na funkcjonowanie Żydów w komunistycznej Polsce.

Program trzeciej edycji będzie składać się ze stworzonej na potrzeby festiwalu dedykowanej Kalmanowi Segalowi instalacji dźwiękowej, koncertu pieśni jidisz, warsztatów edukacyjnych oraz ze spotkań wokół literatury i historii powojennej Polski.

 

program:

 

22 lipca


podcienia Katowice Miasto Ogrodów

godz. 19.00 LIBELID „Pieśni miłosne jidysz”

Artystka Ola Bilińska przywoła język jidysz, przedstawi go publiczności przez pryzmat literatury, poezji i pieśni miłosnych. „Libelid” to osiem przedwojennych kompozycji o różnych odcieniach i obliczach miłości. W tych poetyckich utworach wyraźne są wątki z obyczajowości żydowskiej, która silnie wpływała na życie uczuciowe i rodzinne członków społeczności.

bilety: 30 zł

 

23 lipca

 

godz. 16.00-18.00

„Szwendanie miejskie nad Rawą” śladami Kalmana Segala – prowadzi Paweł Graja

Jedna z książek Kalmana Segala nosi tytuł Nad dziwną rzeką Sambation. Opisuje w niej swe dzieciństwo spędzone nad Sanem, porównując go alegorycznie do biblijnej rzeki, zarazem łączącej i rozdzielającej żyjące na jej brzegach narody. Podobną funkcję w Katowicach przez wieki pełniła Rawa. Paweł Graja przygotował spacer dedykowany pamięci Segala jej brzegiem.

Spacer dla dorosłych i młodzieży. Chętnych prosimy o zgłaszanie się pod numer telefonu:
32 609 03 32 albo mailowo: rezerwacje@miasto-ogrodow.eu z dopiskiem Rawa

Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona. Miejsce zbiorki zostanie podane w mailu zwrotnym lub telefonicznie.

 

godz. 18.00
przed siedzibą Katowice Miasto Ogrodów (pl. Sejmu Śląskiego 2)
Instalacja „Rzeczy ludzkie” Rafała Kołackiego/Grzegorza Tomczewskiego/oficjalne rozpoczęcie festiwalu

My/Wy. Instalacja „Rzeczy ludzkie to próba ocalenia dziedzictwa Kalmana Segala za pośrednictwem dźwięku. Rafał Kołacki przypomni dorobek radiowy Segala.

 

godz. 18.30
Sala 211, Katowice Miasto Ogrodów, profil Facebook KMO, kanał YouTube KMO

Rozmowa online: „Żydowska tożsamość powojennego Śląska” – Łucja Morawska /Grzegorz Tomczewski (streamyard z materiałem wizualnym)

 

24 lipca

 

godz. 11-13.00
sala 211, Katowice Miasto Ogrodów
warsztaty „Mame-loszn. Jidysz od kuchni”, prowadzenie: Wojciech Ciuraj Dom Pamięci Żydów Górnośląskich

 

25 lipca

 

godz. 15.00-17.00

spacer Żydzi i Masoni, prowadzi dr Zofia Kusztal

Plan spaceru: Teatr Wyspiańskiego – miejsce zbiórki, ulica Teatralna, Mickiewicza, Plac Synagogi, ul. Szopena, Stawowa, 3-Maja, Plac Wolności, Plac Andrzeja, Plebiscytowa

Spacer dla osób dorosłych i młodzieży. Chętnych prosimy o zgłaszanie się pod numer telefonu 32 609 03 32 albo mailowo: rezerwacje@miasto-ogrodow.eu z dopiskiem „Masoneria”

Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona.

 

godz. 17.00
sala 211 Katowice Miasto Ogrodów, profil Facebook KMO, kanał YouTube KMO
„Biografie powrotu” (streamyard) dr hab. Magdalena Ruta /Grzegorz Tomczewski

Historia Kalmana Segala jest podobna do biografii wielu ocalałych z Zagłady. Śledząc jego losy, będziemy odwoływać się do doświadczenia zbiorowego pewnego pokolenia polskich Żydów, które do 1968 roku żyło w komunistycznej Polsce, kiedy to w wyniku kampanii antysemickiej zostali zmuszeni do podjęcia decyzji o opuszczeniu ojczystego kraju.

Chętnych zapraszamy do obejrzenia rozmowy w sali 211. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność przybycia.

 

 

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz