"NIEWIDOMI I SZTUKA". KONFERENCJA POŚWIĘCONA DOSTĘPNOŚCI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO DLA OSÓB NIEWIDOMYCH


Konferencja poświęcona dostępności dziedzictwa kulturowego dla osób niewidomych i niedowidzących, odbędzie się 13 października o godz. 10.00. Wśród prelegentów znaleźli się eksperci z Włoch i Polski - historycy sztuki, muzealnicy i tyflopedagodzy mający bogate doświadczenie w zakresie edukacji estetycznej i artystycznej osób niewidomych. Wykładowcy reprezentować będą zarówno środowisko muzealników, jak i tyflopedagogów, pracujących na co dzień w ośrodkach szkolno-wychowawczych dla osób niewidomych i niedowidzących.

Przedstawione zostaną uwarunkowania efektywnej edukacji artystycznej osób niewidomych oraz autorskie, innowacyjne rozwiązania wypracowane przez ośrodki krajowe i zagraniczne. Uzupełnieniem części teoretycznej będą warsztaty, podczas których uczestnicy będą mieli okazję przetestować i omówić z prowadzącymi ćwiczenia proponowane podczas lekcji muzealnych.

Konferencja adresowana jest do edukatorów działających w placówkach kultury, nauczycieli, tyflopedagogów, osób niewidomych i niedowidzących oraz szerokiego grona zainteresowanych działających na rzecz osób niewidomych m.in. w organizacjach pozarządowych.

Panel I: Wyzwania poznania dotykowego

10.00 Leszek Jodliński, dyrektor Muzeum Śląskiego: otwarcie konferencji
10.10 prof. Aldo Grassini, Museo Omero: Toccare l'arte: esperienza cognitiva o fruizione estetica? Dotykać sztuki: doswiadczenie kognitywne czy uzytkowanie estetyczne?
10.50 dr hab. Irma Kozina, UŚ: Doświadczenie haptyczne w Muzeum Sztuki
11.10 dr Aldona Fojkis, SOSW Dąbrowa Górnicza: Funkcja wyobrażeń surogatowych w kształtowaniu rzeczywistego obrazu świata i pojęć u osób niewidomych
11.30 przerwa kawowa

Panel II: Dobre praktyki w muzealnictwie i edukacji artystycznej osób niewidomych

12.00 Andrea Socrati, Museo Omero w Ankonie: Il Museo Omero, un modello di inclusione. Muzeum Homera, model włączenia społecznego
12.40 Leszek Jodliński, MŚ: Projekty dla niewidzących i niedowidzących w Muzeum Śląskim w Katowicach w latach 2009-2011. Próba bilansu dokonań.
13.00 Edyta Lisek-Lubaś, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli: SZTUKOBRANIE (z doświadczeń Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli)
13.20 Effettoluce: Prezentacja innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów oświetleniowych ścieżek zwiedzania dla niedowidzących
13.40 Dagmara Szymkowiak, SOSW Owińska: Od ogółu do szczegółu w tworzeniu makiet architektonicznych
14.00 Teresa Cwalina, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach: Dotykanie niewidzialnego (o obecności osoby niewidomej w muzeum)
14.20 przerwa obiadowa

Panel III: Warsztaty zajęciowe

14.50 Barbara Szymańska, Tomasz Strzymiński, Fundacja Audiodeskrypcja: Audiodeskrypcja - obrazy słowem malowane
15.10 Beata Grochowska, Monika Czernik, MŚ - Czym jest obraz? (grupa do 20 osób, I piętro)
Dagmara Stanosz, Melania Dyba, MŚ - Ambalaż! Ambalaż! (grupa do 20 osób, II piętro)
komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz