„Portrety filmowe architektów Górnego Śląska drugiej połowy XX wieku. Kolekcja.”

Projekt realizowany przez Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej ma na celu przedstawienie sylwetek architektów: Stanisława Niemczyka, Marka i Ewy Dziekońskich, Jerzego Witeczka, Janusza i Bożeny Włodarczyków – przedstawicieli powojennej architektury na Górnym Śląsku, a także arch. Tadeusza Baruckiego – historyka sztuki i dokumentalisty, prezentującego osiągnięcia światowej architektury tego okresu.
image Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej, fot. materiały organizatora

W projekcie istotne jest nie tylko zaprezentowanie dziedzictwa architektonicznego powstałego po 1945 roku i zachowanej dokumentacji projektowej lecz także, a może przede wszystkim – ukazanie sylwetek jej twórców, ich złożonych życiorysów i osobowości. A realizowana kolekcja portretów filmowych wpisuje się w działalność dokumentacyjną, archiwizacyjną, badawczą
i popularyzatorską Instytutu.

 

Uzyskany i opracowywany materiał dokumentacyjny będzie prezentowany w formie notacji filmowych, pozwalających na zachowanie pełnego obiektywizmu postaci, ich wypowiedzi a także nadający notacjom wartość materiału źródłowego. Obejmuje on wspomnienia autorów z czasów dzieciństwa, młodości, okresu II wojny światowej i okupacji, czasów powojennych oraz prezentuje utrwalone na taśmie prywatne archiwalia: fotografie, dokumenty, pamiątki itp. Profesjonalne nagrania filmowe staną się zatem atrakcyjnym materiałem poznawczym i edukacyjnym zarówno dla naukowców, studentów jak i entuzjastów architektury powojennej.

 

Filmy są dostępne na kanale YouTube instytutu.

 

Projekt dofinansowany jest ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

 

 


Biblioteka Śląska jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

 

 

 

powiązane miejsca kultury:

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz