Reminescencje Józefa Szajny. Panel dyskusyjny

Panel dyskusyjny towarzyszący prezentacji instalacji Józefa Szajny.
image

Reminiscencje (1969–1990) to monumentalna forma instalacji mówiąca o wiecznej pamięci nieobecnych. Począwszy od 1969 roku, w różnych wariantach, była prezentowana na wielu wystawach sztuki światowej. Praca zawiera wizerunek prof. Ludwika Pugeta, pedagoga krakowskiej ASP zamordowanego w Auschwitz, oraz symboliczne wizerunki artystów pomordowanych w czasie II wojny światowej. Wycięta z obozowej fotografii sylweta przybrała formę tarczy, do której prowadzi brama – ślad opustoszałego po ofierze miejsca. Piętnaście sylwet różnej wielkości pokrywa mrowie obozowych fotografii, płótna i sznury. Forma Reminiscencji przekształcała się z environmentu w scenografię aż do słynnego spektaklu Replika. Dzieła Szajny wywodzą się z osobistych doświadczeń, urastających do zagadnień ogólnoludzkich. Stanowią przestrogę dla odbiorcy, który powinien odnaleźć w nich własne niepokoje i dręczące pytania.

 

Uczestnicy: Jolanta Niedoba, Grażyna Niewiadomska, Łukasz Szajna

 


 

Muzeum Śląskie jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz