Śląska Fotografia Prasowa – najlepsze zdjęcia 2021 roku – nabór zgłoszeń

Biblioteka Śląska w Katowicach ogłasza dziewiętnastą edycję międzynarodowego konkursu Śląska Fotografia Prasowa. Termin składania prac upływa 1 października 2022 roku.
image fot. materiały organizatora

To konkurs, który wśród fotoreporterów i publiczności zyskał już renomę i popularność. Uczestniczą w nim profesjonalni fotograficy i amatorzy, związani ze Śląskiem poprzez miejsce zamieszkania lub współpracę ze śląskimi mediami i instytucjami – którzy zgłaszają swoje najlepsze zdjęcia wykonane w poprzednim roku kalendarzowym.

 

Zdjęcia można wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Działu Promocji Biblioteki Śląskiej. Termin składania prac upływa 1 października 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego).

 

Termin ogłoszenia wyników konkursu zostanie wybrany po obradach Kapituły Konkursu, która wyłoni zdjęcia na wystawę konkursową jak również wskaże Laureatów konkursu.

 

Regulamin i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie organizatora.

 

Dodatkowych informacji udziela Dział Promocji Biblioteki Śląskiej:
promocja@bs.katowice.pl, tel. 32 20 83 739.

 

 

 

 


 

 

Biblioteka Śląska jest  jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz