Spotkanie informacyjne dotyczące projektu badawczego

17 marca 2015, o godz. 16.30 w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Badania nad zwiększeniem kompetencji młodych ludzi z rejonu Śląska do odbioru sztuki najnowszej wraz z kompleksowym kształceniem kadr animatorów kultury”.
image

Zadaniem projektu jest zdiagnozowanie warunków odbioru sztuki wizualnej przez młodzież gimnazjalną. Nowatorski charakter przedsięwzięcia polega na podjęciu próby zbadania kompetencji młodzieży za pomocą narzędzi naukowych w odniesieniu do sytuacji bezpośredniego odbioru sztuki najnowszej (warsztaty twórcze nawiązujące do wybranych prac artystów wizualnych). Sprawdzone zostaną również kompetencje edukatorów prowadzących działania twórcze (w ramach systemu szkoleń oraz autorskich działań edukacyjno-animacyjnych, które włączone zostaną do założeń metodologicznych badań). W ramach projektu odbywać się będą cykliczne wystawy sztuki najnowszej przygotowane we współpracy z Instytucją Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris, warsztaty twórcze oraz szkolenia dla animatorów. Celem projektu jest wypracowanie nowych metod działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz budowanie sieci współpracy regionalnych instytucji w obrębie polityki kulturalnej regionu poprzez upowszechnienie wyników badań.

W czasie spotkania zostaną zaprezentowane główne założenia przedsięwzięcia oraz program działań na 2015 rok, jak również odbędą się konsultacje dla osób zainteresowanych udziałem w badaniach. W szczególności oferta adresowana jest do wszystkich osób zajmujących się edukacją kulturalną dotyczące sztuki współczesnej.

 

Spotkanie potrwa do godz. 19.00.


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

partnerzy projektu: Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz