Spotkanie promocyjne książki Barbary i Adama Podgórskich „Dwie strony wiersza. antologia poetów rudzkich”

We wtorek, 17 lutego o godz. 18.00 w Dziale Teatralno-Filmowym Muzeum Historii Katowic odbędzie się spotkanie promocyjne książki Barbary i Adama Podgórskich „Dwie strony wiersza. antologia poetów rudzkich”.
image

Barbara i Adam Podgórscy oraz Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew porwali się na bezprecedensowe przedsięwzięcie: opracowanie i wydanie antologii wierszy możliwie największej liczby rudzkich poetów, żyjących i tworzących w XIX, XX, XXI wieku.

Dotychczas nie istniało opracowanie tego typu, nie tylko w skali miasta, ale nawet regionu. Lista autorów objęła aż 128 nazwisk! Okładkę wykonał znakomity malarz - Piotr Pilawa.

Antologia jest świadectwem bogactwa twórczej działalności mieszkańców Rudy i osób związanych z miastem w jakikolwiek sposób: urodzeniem, śmierci, zamieszkaniem, pracą, przynależnością do stowarzyszeń pozarządowych i związków twórczych. Od tej pory będzie stanowić element edukacji regionalnej w wielu aspektach (literatura, wiedza o mieście i ludziach, edukacja kulturalna).

Pomysłodawcami i redaktorami Antologii są: Barbara i Adam Podgórscy.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz