Warsztaty dla menadżerów „Marketing szeptany w promocji kultury”

Stowarzyszenie Menadżerów Kultury zaprasza na warsztaty „Marketing szeptany w promocji kultury”, które odbędą się trzykrotnie: 26, 28 i 29 kwietnia o godz. 9.30.
image

 program:

 

1. Instytucja kultury w środowisku lokalnym

2. Prezentacja instytucji - jego głównych imprez i produktów kulturalnych i związanej z nimi publiczności

3. Prezentacja aktualnych środków komunikacji ze społecznością

4. Analizy kanałów komunikacji w świetle koncepcji przywódców opinii (gate keeperów)

5. Główni instytucjonalni przywódcy opinii (gate keeperzy)
- kim są (biogramy)
- jak wyglądają (ich zdjęcia, ew portrety rysunkowe)
- jak wygląda ich praca - czym się zajmują,
- czym interesują (hobby)
- role społeczne w których występują,
np.wój/sołtys/burmistrz, ksiądz, sklepikarz, bibliotekarze/nauczyciele, lokalne autorytety związane z biznesem, administracją...

6. Przywódcy opinii (gate keeperzy) nieinstytucjonalni
np. Miejscowa inteligencja humanistyczna, pracownicy domu kultury/ innej instytucji, wierni widzowie, współpracownicy instytucji (kierowcy, dostawcy, kooperanci)

7. System marketingu szeptanego
- jak opanować to, co wydaje się być całkowicie poza kontrolą?
- jak nawiązać łączność z gate-keepremi i zaprosić ich do współpracy?
- jak stworzyć perspektywiczny (oraz bieżący) plan działania?
- jak zaplanować pierwszą akcję?
- jak wciągnąć do swych działań cały zespół placówki?

8. Zorganizowane formy działania w ramach formuły marketingu szeptanego
- klub widza...
- ambasadorowie placówki
- imprezy organizowane z myślą o gate keeperach
- techniki PR-owskie

9. Przegląd kompletnego arsenału środków oddziaływania

10. Problemy poboczne i towarzyszące związane z wdrażaniem

11. Zakończenie warsztatu

12. Konsultacje indywidualne

 

Szczegóły warsztatów tutaj.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz