Warsztaty twórcze Future Artist. Zapisy na nowy sezon

Warsztaty twórcze, zainicjowane i prowadzone przez Ewę Kokot, odbywają się cyklicznie w Pokoju Sztuki Dziecka w CKK oraz w katowickich galeriach sztuki i nawiązują do trwających tam wystaw. Zajęcia mają za zadanie przełamywać stereotypy w myśleniu i działaniu.
image

Praca twórcza w przestrzeni galerii jest okazją do bezpośredniego obcowania dziecka ze sztuką. Dzieci tworzą nie tylko w technikach tradycyjnych (rysunek, malarstwo, rzeźba), realizują też prace multimedialne, instalacje, obiekty. Projekt Future Artist różni się tym od innych tego typu zamierzeń, że spotkania ze sztuką odbywają się systematycznie i trwają cały rok.

W tygodniu dotyczy to grup szkolnych, świetlic socjoterapeutycznych i przedszkoli. W soboty o godz. 10.00 spotykają się dzieci indywidualnie z rejonu całego Śląska. Zapisy na edycję w roku szkolnym 2014/2015 do 10 września 2014. Obowiązuje kolejność zgłoszeń, tel. 32-609-03-02, tel. 609-687-401, ewa.kokot@ck.art.pl.

Future Artist to bezpłatny program edukacji twórczej stawiający sobie za cel kształtowanie kompetencji dzieci w zakresie obcowania z kulturą, w tym przede wszystkim ze sztukami wizualnymi. Sztuka wizualna może być dla młodego odbiorcy ciekawym etapem w budowaniu jego wrażliwości, rozbudzaniu zainteresowań i pojmowaniu wartości kultury, gdyż nie tylko stanowi często komentarz do otaczającej rzeczywistości, ale i zawiera wielość odwołań do historii, jest otwarta w sposobie prezentowania (wykorzystuje najróżniejsze techniki przekazu). Kolejną ważną sferą jest kształtowanie postawy twórczej uczestników. Obecnie projekt rozszerzono o cykl wycieczek miejskich i akcji artystycznych poza instytucją, często o charakterze familijnym. W 2013 roku Future Artist zostało zarekomendowane przez Narodowe Centrum Kultury jako jeden z trzydziestu najciekawszych działań animacyjnych w Polsce.

Ewa Kokot – historyk sztuki, pedagog. Pomysłodawczyni i koordynatorka Ściany Sztuki Dziecka w Centrum Kultury Katowice. Kierownik Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej. Od 1989 roku prowadzi warsztaty twórcze w obszarze sztuki najnowszej dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i zagrożonych marginalizacją. Prowadzi działalność wykładową, publikuje. Współpracuje w zakresie edukacji z instytucjami kultury w Polsce i w Europie. Członkini zarządu Polskiego Komitetu INSEA oraz Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Autorka książek: „Portret damy″ (2005), „Fortepian czyli gra faktury″ (2007), „Księga Pracy Twórczej″ (2010), „Nasza Przestrzeń″ (2012), „Ścieżka zmysłowa″ (2013) oraz filmów o sztuce: „Świat-Oswajanie″ (2011), „Future Artist″ (2011), „Nasza Przestrzeń″ (2012), „Ścieżka zmysłowa″ (2013). Interesuje ją to, co wspólne dla pedagogiki, psychologii i sztuki wizualnej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patronat Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę INSEA.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz