Wymiary scenografii 2021

Od 18 grudnia Muzeum Śląskie zaprasza na wystawę „Wymiary scenografii 2021”, na której oglądać można prace nominowane do Nagrody Scenograficznej im. Jerzego Moskala.
image

Wystawa Wymiary scenografii prezentuje prace nominowane do Nagrody Scenograficznej im. Jerzego Moskala. Celem konkursu i towarzyszącej mu ekspozycji jest realizacja wydarzenia promującego potencjał debiutujących artystów, wykorzystujących w swojej twórczości warsztat scenograficzny. Konkurs jest wydarzeniem otwartym wobec rozwoju współczesnej scenografii i sztuk wizualnych, a także inspirującym, skierowanym do artystów rozpoczynających samodzielne działania, spotkaniem organizowanym przez Muzeum Śląskie w Katowicach.

W rywalizacji o Nagrodę Scenograficzną im. Jerzego Moskala biorą udział autorzy scenografii oraz twórcy filmów, widowisk i kostiumów, wykorzystujący możliwości multimediów. Prace dyplomowe, a także debiutanckie scenografie zostały ocenione przez komisję konkursową w składzie: dr Mariusz Napierała, dr hab. Dorota Ogonowska, prof. Jacek Rykała, Jerzy Murawski wspólnie z dr Barbarą Zawadą (reprezentujący Sekcję Scenografów ZASP) oraz Agnieszka Kołodziej-Adamczuk (przedstawicielka Organizatora).

Przedstawiciele Sekcji Scenografów Związku Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenia, po raz kolejny uczestniczący w obradach jury konkursu, przyznają także własną nagrodę dla młodego, debiutującego scenografa. Werdykt jurorów ZASP doceni zarówno poziom warsztatu, jak i wyobraźnię artystów. Patronem nagrody jest Andrzej Pronaszko, który wraz z Leonem Schillerem w 1924 roku przedstawił rewolucyjny manifest reformy teatralnej – wśród wielu postulatów zapisano m.in. nierozerwalność formy i treści, nierozłączność i całkowitą współzależność działań reżysera, scenografa i aktora. Specyfika zawodu scenografa jest dalece odmienna od uprawianych pozostałych dziedzin twórczości teatralnej. Scenograf jest jednocześnie artystą wizjonerem, architektem, malarzem. Musi umieć przekładać utwór dramatyczny na język obrazu.

Dr Barbara Zawada i Jerzy Michał Murawski, reprezentujący ZASP w składzie jury, zwrócą uwagę na niekwestionowane wartości: talent, wrażliwość, pracowitość i profesjonalizm młodych scenografów, rozpoczynających działania w przestrzeni teatru.

 

Wymiary scenografii 2021

18.12.2021 – 6.01.2022

kuratorka wystawy: Agnieszka Kołodziej-Adamczuk

Muzeum Śląskie w Katowicach

budynek Centrum Scenografii Polskiej

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

Muzeum Śląskie jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz