Wystawa „JAZz”. Marian Oslislo - Rzecz o muzyce

Galeria 5 działająca przy instytucji Katowice Miasto Ogrodów zaprasza na wystawę „JAZz”, która prezentowana będzie od 12 lipca do 18 września. Na wystawie zobaczymy plakaty, zdjęcia, teksty i filmy obrazujące te wydarzenia. Dziś spojrzymy na nie w sposób szczególny w kontekście Katowic – Miasta Muzyki UNESCO.  
image fot. materiały prasowe organizatora

Wielkie powojenne jazzowanie nie zaczęło się ani w Warszawie ani w Krakowie, ale na Śląsku – w Zabrzu, w 1955 roku. To było wspaniałe wydarzenie, do dziś relacjonowane przez jego uczestników i kolejne pokolenia. Drugie jam session odbyło się dwa lata później, już pod egidą powstałego właśnie w 1957 r. Śląskiego Jazz Klubu. Od 1998 r. Jazzowa Asocjacja Zabrze, powołana przez Mariana Oslislo - wspólnie z Jego przyjaciółmi – zorganizowała 20 edycji festiwalu JAZ.


Marian Oslislo – polski grafik, pedagog. Studiował na katowickiej filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Studia ukończył w roku 1982 uzyskując dyplom z grafiki w Pracowni Projektowania Książki i Pracowni Drzeworytu. Od roku 1983 pracował w Katedrze Projektowania Graficznego macierzystej uczelni. Od roku 2001 kieruje Pracownią Nowych Mediów. Uczestniczył w wystawach grafiki w wielu krajach Europy, Azji i Ameryki. Oprócz twórczości własnej i działalności dydaktycznej zajmuje się różnymi inicjatywami kulturalnymi – festiwalami, wystawami, warsztatami w kraju i za granicą. Jest także inicjatorem i założycielem Jazzowej Asocjacji Zabrze.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz