Koncertujące skrzypce – poranek w Muzeum Archidiecezjalnym

IPIUM „Silesia” zaprasza na koncert, który odbędzie się 17 czerwca w Muzeum Archidiecezjalnym.
image

Martyna Pastuszka – skrzypce barokowe
Monika Boroni – skrzypce barokowe
Marek Toporowski – klawesyn
Aleksandra Rudzka-Kurdyś – prowadzenie koncertu

W programie:
Johann Georg Pisendel, Georg Friedrich Händel, Heinrich Ignaz Franz von Biber,
Biagio Marini, Francesco Rognoni, Giovanni Antonio Pandolfi Mealli

W czerwcowym koncercie muzyki barokowej, który wypełnią dzieła kompozytorów niemieckich i włoskich, wystąpią artystki specjalizujące się w wykonawstwie historycznym.
Do koncertmistrzyni {oh!} Orkiestry Historycznej, Martyny Pastuszki, dołączy tym razem skrzypaczka Monika Boroni, absolwentka krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie Sirkki-Liisy Kaakinen-Pilch i Lucy van Dael, solistka i członkini orkiestry barokowej we Wrocławiu (WOB) oraz zespołu Il Giardino d'Amore. Partię klawesynu realizować będzie Marek Toporowski – twórca pierwszej na Górnym Śląsku profesjonalnej klasy klawesynu w katowickiej Akademii Muzycznej, której prorektorem był w latach 2008-2012, znakomity solista, kameralista, dyrygent i pedagog, założyciel specjalizującego się w historycznym wykonawstwie zespołu Concerto Polacco, a także „Śląskiego Centrum Ochrony Instrumentów Klawiszowych – Fortepianarium.
Koncert przyciąga obecnością muzyki kompozytorów wciąż mało dzisiaj rozpoznawalnych. Współcześni wykonawcy, zafascynowani pięknem ich dzieł, wydobywają je z zapomnienia i pozwalają poznać dzisiejszym melomanom. W tym programie to utwory twórców włoskich, takich jak Biagio Marini, Francesco Rognoni (który podobno znał osobiście polskiego króla Zygmunta III Wazę) czy Giovanni Antonio Pandolfi Mealli.
W niemieckiej części koncertu oczywista wydaje się obecność muzyki wielkiego G.F. Händla, coraz częściej wykonywanego H.I.F. von Bibera. Dołączy do nich J.G. Pisendel, rówieśnik Bacha, wychowanek Telemanna i, co warto dodać, wielbiciel sztuki A. Vivaldiego, któremu dedykował całą serię swoich kompozycji.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz