Łukasz Murzyn „Gdybym mówił językami”

W Galerii Sztuki Współczesnej „Fra Angelico” w Katowicach od 15 lutego do 17 marca będzie można oglądać wystawę Łukasza Murzyna „Gdybym mówił językami. Wideo/instalacja/performance”.
image

Łukasz Murzyn (ur. 1982) jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie studiował na Wydziale Malarstwa. W roku 2013 uzyskał tytuł doktora sztuki. Jest wykładowcą na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jego działalność twórcza obejmuje nie tylko malarstwo, lecz także fotografię, performanse, (wideo)instalacje.

 

Twórczość Łukasza Murzyna jest swoistą próbą aktualizacji oraz pogłębienia znaczeń tekstów, miejsc czy obrzędów obecnych w duchowości chrześcijańskiej. Artysta posługuje się przy tym językiem nowych mediów; współgrają więc ze sobą przestrzeń, obraz, czas, dźwięk. Dzięki takiemu podejściu sztuka religijna nabiera nowego wymiaru: oddziałując na odbiorcę wielopoziomowo, staje się bardziej zaskakująca, a jednocześnie bardziej dostępna. U podstaw działań twórczych krakowskiego artysty leży przekonanie, że sztuka – jeżeli ma przemawiać w sposób autentyczny – powinna uwzględniać kontekst percepcyjny odbiorcy. Łukasz Murzyn, starając się podążać za owym kontekstem człowieka XXI wieku, dowodzi, że przekaz głębokich sensów, w szczególności tych dostarczanych przez chrześcijaństwo, możliwy – a wręcz bardziej dobitny i skuteczny – jest poza tradycyjnym wykorzystaniem środków wyrazu sztuki.

 

W ramach wystawy „Gdybym mówił językami” zaprezentowane zostaną między innymi wideoinstalacje („Jesteś zbyt lekki”, „Źródło miłosierdzia”, „Przemija postać tego świata”), wideo („Cud słońca”, „Uczynki miłosierdzia”) oraz cykl fotografii („Wszyscy święci”).

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz