Marek Batorski: „Politonalne harmonie dwuwymiarowe”

Galeria Szyb Wilson zaprasza 4 września na wernisaż wystawy malarstwa i grafiki Marka Batorskiego. W programie występ jazzowego zespołu Move On z udziałem artysty.
image fot. materiały organizatora

Wystawa „Politonalne harmonie dwuwymiarowe” dr Marka Batorskiego to okazja do zaprezentowania śląskiej publiczności oryginalniej sztuki współczesnej od lat związanego z Krakowem artysty, który w swych pracach odnosi się do motywów muzycznych oraz elementów pejzażu, wyrażając ją poprzez współczesną formę plastycznego języka znaków, symboli, podziałów geometrycznych i przestrzeni abstrakcyjnych.

 

Obrazy i rysunki Marka Batorskiego mają w sobie potężną wyrazistość i moc bardzo kontrastowych zestawień, kompozycyjnych linii i krawędzi budujących konstrukcję ciszy dzieła malarskiego, której to ciszy zaprzecza paradoksalna percepcja wzrokowa, bo odbiera dynamicznie i jak gdyby „dźwiękowo” niekiedy drastycznie zestawione plan i płaszczyzny koloru. W swoim malarstwie nie chce on opowiadać anegdoty, nie chce snuć opowieści i opisywać świata w swej iluzji, ale zapewne chce dotrzeć do dna i do najdalszej głębi ekstatycznego przeżywania, które w swej intensywności jest podstawą jakichkolwiek ludzkich odczuć. Muzyka to dźwięki i uczucia. Malarstwo to muzyka „słyszana” oczami, bezdźwięczna fizycznie, ale równie wrażliwie odbierana wzrokowo w rejestrach dynamiki, rytmu, zawiłości linearnych, w nasilaniu się albo zanikaniu piano i forte. Oglądam obrazy i rysunki Marka Batorskiego z czujnością muzyczną, w kontekście muzyki, która jest również jego żywiołem. Są te plastyczne dzieła aż za surowe, aż za bardzo zasadnicze i brutalne, ale to właśnie jest ich siłą i ten maksymalnie nasycony kolor owym „dźwiękiem” barwy słyszanym poprzez oczy, kładzionym na płaszczyznę płótna bezpośrednim gestem ręki artysty, uzbrojonej w malarskie narzędzie...
Kontrastowe płaszczyzny żółci, czerwienie, czerni, bieli są kontrapunktem do podstawy kolorystycznej, jaką jest w obrazach i rysunkach Batorskiego czerń. Nadaje to jego pracom monumentalnej ekspresji, ale jest także źródłem gwałtownego przyciągania uwagi polegającego na bezpośrednim zagłębieniu się w otchłań archetypu. Wszystko, co syntetyczne, proste, zamaszyste i surowe, wydobyte w ikonograficznym zjawisku fakturalnymi materii malarskiej wydaje się jednocześnie dosadne i przekonywujące. Obrazy Batorskiego odbiera się natychmiast, z jakimś totalnym wrażeniem i odczuciem, że tamte zamierzchłe czasy w historii cywilizacji ludzkiej powracają współcześnie w podobnej, choć nowej formule, bo tak naprawdę natura i problemy egzystencjalne człowieka, jego świadomość istnienia i tajemnica sensu bycia są takie same teraz, jak i kiedyś, przed tysiącami lat.

prof, Stanisław Tabisz, rektor ASP w Krakowie

 

 

Wernisaż wystawy spójnie połączony będzie z koncertem jazzowym zespołu Move On. Wystąpią znani krakowscy muzycy jazzowi oraz sam Marek Batorski. Koncepcja koncertu zakłada, że brzmienie instrumentów, ich barwa, artykulacja, groove, efekty sonorystyczne korespondują z eksponowanymi pracami plastycznymi i znajdują w nich dopełnienie. Wykorzystane zostaną utwory z repertuaru J. Coltreana, S. Rollinsa we własnych opracowaniach oraz autorskie kompozycje. Warto zaznaczyć, że zespół występował wielokrotnie w Norymberdze, Pradze, Monachium oraz trzykrotnie podczas Międzynarodowej Nocy Jazzowej w Piwnicy pod Baranami w ramach festiwalu jazzowego, towarzysząc wystawom prac malarskich autora projektu Marka Batorskiego.

 

 

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz