Martyna Basta „Wstrząsy naturalne”

Wystawa młodej artystki stanowi autobiograficzną narrację i jest efektem pracy pamięci – sięgania do archiwów i odnajdywania zapamiętanych miejsc, w których autorka lokuje siebie w teraźniejszości, poszukując związków, między tym, co obecne i minione. Wystawa odbędzie się w ramach ogólnopolskiej konferencji fotograficznej „Widzenie siebie”.
image fot. Martyna Basta

Na fotografiach artystka dokumentuje elementy swoistego krajobrazu, bądź konstrukcje czy gesty, które wchodzą z nim w korespondencję. Wraca do miejsca z czasów dzieciństwa i umiejscawiając w kadrze siebie, upatruje związków z tym co obecne i minione. Sięga również do swojego archiwum, poszukując fotografii, które wykonane zostały w trakcie przemieszczeń, podróży o niepewnym celu, lecz zawsze będących odległymi od miast i jego zabudowań.

 

Gest wykonania autoportretu, pewnego rodzaju inscenizacja, a sięgnięcie do tego, co retrospektywne i spontaniczne, tworzy dialog pomiędzy tym, co było impulsem, a obecnie stało się nostalgią. Powrót do miejsc wolnych od urbanizacji, spójnych z pragnieniami i rytmem natury, zawsze okazuje się niemożliwy na dłużej, niż zbyt krótką chwilę.

 

Martyna Basta (1996) – absolwentka Akademii Fotografii w Krakowie, aktualnie studentka Tekstów Kultury na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii osiągnięć artystycznych (2014, 2015). Brała udział w wystawie zbiorowej Ufo Visual Lab towarzyszącej tegorocznemu Miesiącu Fotografii w Krakowie.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz