Obrazy miasta

Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach zaprasza 11 września na wernisaż wystawy „Obrazy miasta”, zorganizowanej w ramach 150-lecia nadania praw miejskich miastu Katowice.
image Andrzej Tobis „A–Z (Gabloty edukacyjne)”

Miasto
Historia każdego miasta to próba ukazania jego fizjologii oraz fizjonomii, gdyż postrzeganie miasta niczym ciała, czy też wpisanie w jego przestrzeń wizerunku człowieka jest zarówno pociągającym, lecz równocześnie stałym motywem w sztuce. Taki porządek odwołuje się do klasycznego procesu stworzenia, do czasu gdy hierarchię miasta i losu ustanawiała nieprzenikniona cisza, gdy jego rdzeniem staje się tajemnicza baśniowa epifania, a wszystkie myśli kierują się ku tajemnicy mitu, otwierającemu nieskończoną przestrzeń metafizyczną. Jednakże Katowice to miasto, które powstało nie w przestrzeniach iluzji czasu, lecz w momencie gdy czas się zatrzymał w wyniku zderzenia kamienia i metalu, w przeraźliwym huku i zgrzycie, ogłaszającym powstanie miasta z wyroku i woli pieniądza. To on stworzył rytm nowo powstającego miasta, wyznaczył jego horyzonty i panoramę nowo powstających fasad, nakreślał rytm powstających i zarazem znikających ulic, jednocześnie nadał mu barwę nieprzeniknionej szarości wymieszanej z czerwienią wypalonej cegły. Proces rozrastania się miasta i jego amorficzności, to równocześnie proces przypisania miastu nowych, lecz ciągle zmieniających się funkcji społecznych i kulturalnych, zgodnie z dyrektywami, które niosły następujące błyskawicznie po sobie lata oraz dekady. Nie jesteśmy w stanie precyzyjnie odmierzyć i naszkicować przebiegu wielopoziomowej i zmiennej skali czasu w mieście oraz wynikających z tego konsekwencji, gdyż Katowice to również, być może nade wszystko, miasto podziemne, w którym wiele cennych i ważnych zdarzeń tętniło skrywanych gdzieś poza widzialną panoramą. Prawda wyłania się ze szczelin, rys i pęknięć, z narodzin i śmierci.

 

Kurator Marek Zieliński

 

Artyści: Maciej Bieniasz, Antoni Halor, Waldemar Jama, Katowicka fotografia międzywojenna, Bronisław W. Linke, Maciej Nawrot, Zofia Rydet, Erwin Sówka, Andrzej Tobis, Karol Wieczorek.

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz