„Obrazy zapisane wyobraźnią”

Muzeum Historii Katowic zaprasza 21 listopada na otwarcie wystawy „Obrazy zapisane wyobraźnią”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Arka Noego, prowadząca Niepubliczną Specjalną Szkołę Podstawową Arka Noego w Katowicach. Uczęszczają do niej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym, i to właśnie ich dzieła będą prezentowane.
image

Obrazy, które pojawią się na wystawie, zostały stworzone w trakcie zajęć lekcyjnych, dodatkowych i terapeutycznych. Wystawa pokazuje umiejętności i talenty dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jest także okazją do integracji szkoły ze społecznością lokalną. Sam wernisaż ma na celu zwrócenie uwagi na możliwości i potrzeby społeczne osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz wywołanie poczucia dumy i radości wśród podopiecznych fundacji. Jak tłumaczy Magdalena Skorupa-Grajner, prezes Fundacji Arka Noego oraz mama Małgosi, jednej z uczennic szkoły, to inicjatywa bardzo wzruszająca zarówno dla uczniów szkoły, jak i ich rodziców.


Jako mama jednej z uczennic Arki Noego wiem, jak ważne jest budowanie poczucia własnej wartości u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Wyższa samoocena sprawia, że dzieci lepiej się uczą, potrafią i chcą kulturalnie zachowywać się w miejscach publicznych, rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Na ich postrzeganie siebie bardzo pozytywnie wpływa duma z faktu, że ich prace znalazły się na wystawie. Jest to też bardzo wzruszające dla rodziców. My zdajemy sobie sprawę z ograniczeń, z jakimi zmagają się nasze pociechy, dlatego doceniamy każdy ich życiowy sukces.


Fundacja Arka Noego została założona w 2013 roku przez Tymoteusza Grajnera i Magdalenę Skorupę-Grajner. W pierwszym roku działalności z inicjatywy instytucji została założona w Katowicach Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa Arka Noego, której zadaniem jest tworzenie przyjaznego miejsca dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym. Instytucja jest alternatywą dla publicznego szkolnictwa specjalnego i integracyjnego. Fundacja prowadzi także szereg projektów, mających na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie praw i potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz samodzielnego funkcjonowania w społeczności.


Podczas wernisażu przyznane zostanie wyróżnienie Darczyńcy Fundacji, w podziękowaniu dla najbardziej hojnego dobroczyńcy.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz