Otwarcie Czytelni Głównej w Bibliotece Śląskiej

Od 3 sierpnia 2020 roku będzie można ponownie korzystać z Czytelni Głównej w Bibliotece Śląskiej.
image fot. materiały organizatora

Obowiązują nowe godziny otwarcia: od 10.00 do 14.00 oraz nowy regulamin, zgodny z obostrzeniami epidemicznymi. W sierpniu, inaczej niż w poprzednich latach, będzie czynna również Wypożyczalnia (od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-18.00).

 

Z Czytelni mogą korzystać wyłącznie osoby zapisane do Biblioteki Śląskiej po okazaniu aktualnej karty bibliotecznej. Obowiązuje rezerwacja miejsc: czytelnie@bs.katowice.pl, tel. 32 20 83 881. Zamówienia należy składać online, najpóźniej na dzień przed wizytą w Czytelni. W tym samym czasie w Czytelni może przebywać maksymalnie 7 korzystających. Zbiory zarejestrowane w bazie komputerowej, posiadające lokalizację i status dostępności, zamawia się przez system OPAC, zamówienia na pozostałe materiały biblioteczne należy składać podczas rezerwacji miejsca w Czytelni – można zamówić maksymalnie 5 woluminów. Dyżurujący bibliotekarz przydziela miejsce w Czytelni, a po jego zajęciu nie ma obowiązku stosowania osłony ust i nosa. Niestety, nie będzie dostępu do księgozbioru podręcznego, stanowisk komputerowych, urządzeń kopiujących oraz czytników mikrofilmowych. Na terenie czytelni istnieje możliwość korzystania z ogólnodostępnego Wi-Fi. Zwroty, tak jak w Wypożyczalni, kierowane będą na co najmniej 3-dniową kwarantannę.

 

Do odwołania wyłączone z użytku są: pracownie, sale wykładowe, czytelnie specjalistyczne. Zbiory specjalne oraz zbiory śląskie będą udostępniane po uzgodnieniu: zbiory.specjalne@bs.katowice.pl zbiory.slaskie@bs.katowice.pl. Książki ze Strefy Otwartej można zamówić przez system OPAC. Biblioteka nie przyjmuje do odwołania żadnych darów.

 

Czytelnicy i pracownicy Biblioteki Śląskiej są zobligowani do bezwzględnego stosowania się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.

 

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi czytelników Biblioteki Śląskiej w czasie trwania epidemii dostępne są pod tym adresem.

 

 

 


Biblioteka Śląska jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz