Pamięć powstań i jej polityczne wykorzystanie

Jak w okresie międzywojennym strony polska i niemiecka wykorzystywały pamięć walki o Górny Śląsk i swój w nich udział? W jaki sposób to tej politycznej walki wykorzystywano pamięć o weteranach walk?
image fot. lic. Wiki Commons (I Powstanie Śląskie, Oddział Karabinów Masznowych w Bogucicach)

Po polskiej stronie granicy utworzono Związek Powstańców Śląskich, a po niemieckiej różne inne organizacje kombatanckie, łącznie z utworzeniem na krótko przed wybuchem II wojny światowej organizacji „Freikorps”, odwołującej się do idei dawnych walk. Spotkanie będzie ilustrowane zdjęciami pokazującymi inne powstańcze pomniki, budowane zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej. Związek Powstańców Polskich miał również swój udział w kampanii wrześniowej 1939 r., o czym również będzie mowa.

 

 

 


Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz