„Protokół rozbieżności”

Wystawa zbiorowa fotografii studentów Pracowni Fotografii Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach pod opieką merytoryczną Barbary Kubskiej i Piotra Muschalika.
image fot. Agnieszka Zmuda, materiały organizatora

Sztuka podobnie jak radar działa jak „system wczesnego alarmu” uzbrajając nas w zdolność odkrywania celów społecznych i psychicznych w ich kolejności pojawiania się i umożliwiając przygotowanie się do zmierzenia się z nimi.

Marshall McLuhan

 

Z bilansu kolizji i dysonansów, konfliktów i rozczarowań, tarć, polaryzacji, zatargów czy przejawów odmienności, generuje się egzystencjalny niepokój. Niepokój jaki widzimy w otaczającym nas chaosie. Ten specyficzny dla każdego prezentowanego twórcy protokół rozbieżności, staje się początkiem opowieści o świecie. Kontekst wystawy należy rozpatrywać jako tezy powołane w formie fotograficznych obrazów. Tezy te zostały oparte o osobiste doświadczenia ich autorów i są efektem bądź chłodnej obserwacji świata i jego dogłębnej analizy, bądź wynikają z potrzeby „poskramiania swoich demonów”. Istotą tego działania jest zadawanie pytań i ciągłe podważanie odpowiedzi.

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz