Spotkanie z Kazimierzem Cieślikiem

Galeria Rondo Sztuki w Katowicach zaprasza na spotkanie z Kazimierzem Cieślikiem, które odbędzie się 24 października.
image fot. materiały organizatora

Spotkanie towarzyszy wystawie „Niejasne obrazy” . Rozmowę z gościnnym udziałem Irmy Koziny poprowadzi Daria Malicka.

Kazimierz Cieślik w swoich obrazach opowiada historie związane z własnym uwikłaniem w podstawowe, egzystencjalne problemy takie jak obojętność, nienawiść, miłość, śmierć, jednak jak sam zaznacza, mówienie o tym wprost oznaczałoby popadnięcie w schemat, sztampę lub histerię.

Malarz nie stara się niewolniczo nawiązywać do stylu swoich wielkich historycznych poprzedników, nie naśladuje manier stosowanych w uprzednich epokach, ale wybiera sobie ze sztuki dawnej pewne wątki, które u niego nabierają nowych znaczeń. Znakiem rozpoznawczym jego płócien jest wijący się na sposób charakterystyczny dla ruchu Arts and Crafts oraz secesji floralno-zoomorficzny ornament.

Irma Kozina

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz