Studencka Grafika Roku

Konkurs Studencka Grafika Roku organizowany jest po raz pierwszy i mogą brać w nim udział studenci Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Konkurs ten jest prezentacją dorobku studentów w zakresie szeroko rozumianej grafiki artystycznej.
image praca Gabrieli Palickiej, fot. materiały organizatora

Główną ideą konkursu jest wyróżnienie najciekawszych prac graficznych, które powstały w aktualnym roku akademickim. Zgodnie z regulaminem do konkursu mogły być zgłaszane prace realizowane zarówno w tradycyjnych technikach graficznych, jak również takie, które są efektem zastosowania programów komputerowych lub rezultatem eksperymentów multimedialnych np. związanych z fotografią lub dyscyplinami jej pochodnymi. Prezentacji podlegają prace zgłoszone do konkursu i zakwalifikowane przez komisję złożoną z pracowników ASP w Katowicach.

 

Zadaniem komisji konkursowej było wyłonienie zwycięzców trzech nagród regulaminowych Grafika Roku 2017 organizowanego przez Wydział Artystyczny ASP w Katowicach. Ocenie podlegały prace zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu. Do wystawy zakwalifikowano pracę 23 studentów. Przyznano I, II, III nagrodę regulaminową oraz 3 wyróżnienia pozaregulaminowe.

 

Na wystawie pokonkursowej będzie można zobaczyć prace: Anny Pawluszkiewicz, Aleksandry Szlękj, Gabrieli Palickiej, Hanny Woźniak, Marty Mączki, Piotra Kwiatkowskiego, Agaty Niźnikiewicz, Dagmary Jemioły-Hryniewickiej, Krzysztofa Koraba, Mateusza Kokota, Aleksandry Kosakowskiej.

 

skład jury:

dr Paweł Krzywda – przewodniczący

prof. Zbigniew Blukacz

dr Małgorzata Rozenau

dr Dominika Kowynia

mgr Hanna Rozpara – sekretarz

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

miejsca kultury

Facebook