Tropiciele w Muzykowicach – żywioł teatru operowego

Fundacja Konsek Kultury zaprasza 3 i 10 grudnia na finałowe happeningi projektu „Tropiciele w Muzykowicach – żywioł teatru operowego”.

 

Idea projektu zakłada udział dzieci ze Szkoły Podstawowej OMEGA w Katowicach w spotkaniach w przestrzeniach związanych z operą, warsztatach obejmujących zakres tematyczny związany z zagadnieniem teatru operowego jako miejsca i opery jako gatunku muzycznego (zapoznanie się z elementami składowymi teatru operowego, przestrzenią, pracą artystów). Wynikiem czego będą twórcze działania w formie happeningów, zaprezentowane szerokiej publiczności w przestrzeni dwóch katowickich galerii handlowych w okresie przed świętami Bożego Narodzenia. Całość ujęta zostanie w atrakcyjną formułę ramową nawiązującą do gier planszowych czy komputerowych: uczestnicy warsztatów na starcie otrzymają Książeczki Tropiciela, w których znajdą instrukcję gry, ciekawe informacje i miejsce na potwierdzenie udziału w poszczególnych etapach oraz zdobycia kolejnych sprawności Tropiciela. Tytułowi Tropiciele wezmą udział w końcowych happeningach, a także otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Warsztaty poprowadzą wybitni specjaliści w swoich dziedzinach mający doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Przewidziano obszerną dokumentację fotograficzną projektu oraz nagranie audio-video w formie teledysku do rozpowszechnienia w internecie, które dla uczestników będzie dodatkową motywacją do aktywnego udziału w twórczych działaniach i sympatyczną pamiątką.

 

Sprawności Tropiciela: Pogromca taneczny kroków (balet), Odkrywca dyrygenckich tajemnic (praca dyrygenta i orkiestry), Mistrz wcieleń (praca śpiewaka-aktora), Chórmajster (praca chórmistrza i chóru), Konstruktor scenicznych rozmaitości (praca scenografa i kostiumografa).

 

Specjaliści: Iga Eckert, Agnieszka Nowok-Zych, Dominika Jończyk, Maciej Tomasiewicz, prof. Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska, Grzegorz Eckert, prof. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda, Katarzyna Gliwa, Elżbieta Mazur

 

Finałowe happeningi:

3.12.2022 12:00 Katowice, Silesia City Center, pl. Śląski;
10.12.2022 12:00 Katowice, Centrum Handlowe Supersam, poziom -1

 

Partnerzy: Szkoła Podstawowa OMEGA im. Górnośląskich Noblistów w Katowicach,Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego,Opera Śląska w Bytomiu, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu, Muzeum Historii Katowic, Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach, Silesia City Center, DH Supersam

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz