Wykład „Organiczność rysunku na przykładach dzieł P. Picassa, W. Strzemińskiego i J. Szajny”

Analiza formalna dzieł artystów, którzy byli autorami wielkich przemian w sztuce XX wieku.
image Józef Szajna, szkic do Dantego, wg. „Nieboska komedia” Dante Alighieri, tusz, flamaster, kredka, papier, 1973, fot. z archiwum rodzinnego

Uwaga poświęcona zostanie cyklom rysunków i takim elementom jak ruch, rytm, czas oraz przestrzeń. Poprzez wyznaczanie wspólnego mianownika w reakcjach Pabla Picassa, Władysława Strzemińskiego i Józefa Szajny na przeżycie apokalipsy, rozwinięta zostanie refleksja inspirowana maksymą Picassa „Trzeba bardzo dużo czasu aby stać się młodym”.

 

Wykład towarzyszy wystawie „Zwrotnica. Początki neoawangardy na Górnym Śląsku”.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz