Wymiary scenografii 2018

Wystawa prezentuje prace artystów, którzy zgłosili swój udział w Konkursie o Nagrodę Scenograficzną im. Jerzego Moskala, i stanowi element wydarzenia poświęconego młodej polskiej scenografii.
image fot. materiały organizatora

Mając na uwadze propagowanie tej dziedziny sztuki oraz doceniając jej interdyscyplinarność i wielość funkcji, w jakich się przejawia we współczesnej kulturze, Centrum Scenografii Polskiej Oddział Muzeum Śląskiego w Katowicach podjęło się misji kreowania przestrzeni dialogu w celu poznania i zrozumienia tworzących ją zjawisk. Ekspozycja Wymiary scenografii przedstawia prace dyplomowe studentów uczelni artystycznych, które stanowią materiał porównawczy nie tylko dla widzów, ale również dla samych pedagogów i ich uczniów. Wydarzenie promuje także młodych autorów scenografii, którzy mają możliwość przedstawienia swoich debiutanckich realizacji. Konkurs ma formułę spotkania młodych scenografów i ich mistrzów, którego celem jest wymiana poglądów i dyskusja o współczesnym kształcie polskiej plastyki.

 


 

Muzeum Śląskie jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz