Zostań Powstańczym eksploratorem i weź udział w konkursie

Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego oraz Instytut De Republica zapraszają do wzięcia udziału w konkursie zorganizowanym w ramach obchodów 100-lecia Powstań Śląskich 1919–1920–1921.

Konkurs „Zostań Powstańczym eksploratorem! ” podzielony jest na cztery grupy tematyczne i jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, średnich, placówek szkolno-wychowawczych, domów i ośrodków kultury, z wyjątkiem kategorii literackiej, w której mogą wziąć udział również osoby pełnoletnie, niebędące uczniami.


KONKURS LITERACKI dla uczniów szkół podstawowych z klas VII – VIII, szkół średnich oraz pełnoletnich uczestników indywidualnych.

KONKURS PLASTYCZNY dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI, VII-VIII i szkół średnich.

KONKURS AUDIOWIZUALNY oraz KONKURS FOTOGRAFICZNY dla uczniów szkół podstawowych z klas VII – VIII i szkół średnich.


Nadsyłanie prac: do 31 grudnia 2021 r.

Prace konkursowe, wraz ze stosownymi załącznikami, należy przesłać pocztą tradycyjną z dopiskiem: konkurs „Powstania Śląskie” na adres: Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: styczeń 2022 r.

 

Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a ponadto: – dla laureatów konkursu plastycznego, audiowizualnego, fotograficznego i literackiego w podziale na poszczególne kategorie wiekowe, przewidziano nagrody rzeczowe o wartości: I miejsce 2000 zł; II miejsce 1500 zł; III miejsce 1000 zł; – dla indywidualnych pełnoletnich laureatów konkursu literackiego niebędących uczniami przewidziano nagrody pieniężne w wysokości (kwoty netto): I miejsce 4000 zł; II miejsce 3000 zł; III miejsce 2000 zł.

 

Więcej szczegółów dotyczących przygotowania i składania prac konkursowych na stronie internetowej Instytutu Korfantego.

 

 

 

 


 

Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz