28. Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza

Rozpoczyna się nabór zgłoszeń do kolejnej edycji Regionalnego Przeglądu Pieśni „Śląskie Śpiewanie”. Organizatorzy przeglądu: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, Związek Górnośląski i Telewizja TVS, przy współpracy placówek kultury samorządów lokalnych, zapraszają miłośników śląskich tradycji muzycznych do wzięcia udziału w dwudziestej ósmej edycji „Śląskiego Śpiewania”.

 

Zadaniem Przeglądu jest pielęgnowanie tradycji śpiewaczych regionu śląskiego i prezentacja śląskich pieśni ludowych. Odbywający się od blisko 30 lat Przegląd jest festiwalem różnorodności pod względem doboru repertuaru, kompetencji gwarowej i przygotowania strojów, a uczestników „Śląskiego Śpiewania” niezmiennie jednoczy zainteresowanie pieśnią śląską, chęć podtrzymania tradycji muzycznej, radość ze wspólnego śpiewania i słuchania pieśni. Wszystko to sprzyja umacnianiu więzi młodego pokolenia z Małą Ojczyzną. Do udziału Organizatorzy zapraszają przedszkola, szkoły podstawowe, średnie i dorosłych w kategoriach wykonawczych: soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry oraz zespoły pieśni i tańca.


W tym roku założenia programowe w sposób szczególny odwołują się do zbliżającego się jubileuszu 70-lecia działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Włączenie do repertuaru pieśni spopularyzowanych przez Stanisława Hadynę, przybliży postać wiślańskiego twórcy jako założyciela i wieloletniego kierownika artystycznego Zespołu „Śląsk”.


Tegoroczny Przegląd ma charakter dwuetapowy. Pierwszy z nich realizowany będzie w formule online. Uczestnicy mają za zadanie nagrać swoje prezentacje wokalno-instrumentalne i przesyłać je do Organizatora w formie audio-video. Nagrań można dokonać samodzielnie lub skorzystać ze wsparcia placówek kultury samorządów lokalnych, które współpracują przy organizacji Przeglądu. Wykaz współorganizatorów wraz z regulaminem i formularzem zgłoszenia online można znaleźć na stronie internetowej Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” www.zespolslask.pl w zakładce Działalność/Edukacyjna.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 września 2022 roku. Na stronie internetowej zamieszczony został także „Śpiewnik Adolfa Dygacza”, z którego można skorzystać przygotowując się do eliminacji. Drugi etap – Przegląd Finałowy, odbędzie się 25 września 2022 roku w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, przy ul. Zamkowej 3. Wówczas odbędzie się także koncert Galowy „Śląskiego Śpiewania” wraz z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród.


Lista podmiotów zakwalifikowanych do dalszego etapu zostanie opublikowana 16 września 2022 roku na stronie internetowej Zespołu „Śląsk”.
Wszelkich informacji na temat tegorocznego Przeglądu udziela Dział Edukacji ZPiT „Śląsk”: tel. +48 34 310 64 403, e-mail: centrum.edukacji@zespolslask.pl

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz