Święto Teatru w Zespole Śląsk. Konferencja: „Kostium ludowy na scenie”

Corocznie Zespół Pieśni i Tańca Śląsk organizuje Święto Teatru. W tym roku współorganizatorem tego kulturalno-edukacyjnego przedsięwzięcia jest Śląski Kurator Oświaty.
image

Święto Teatru, które odbędzie się 26 marca to artystyczne spotkanie, do udziału w którym zapraszamy nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych oraz instruktorów teatralnych pracujących z dziećmi i młodzieżą. Jego podstawowym celem jest integracja środowisk kulturalnego i oświatowego w pracy na rzecz dzieci i młodzieży.

 

Tegoroczne Święto Teatru, które zostanie zainaugurowane konferencją metodyczną „Kostium ludowy na scenie”, odbędzie się w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny. To jedna z cyklu konferencji poświęconych organizacji przedstawień scenicznych z wykorzystaniem różnych środków wyrazu oraz podnoszeniu jakości wydarzeń realizowanych przez nauczycieli. Organizator zakłada, że spotkania nauczycieli i instruktorów z przedstawicielami świata kultury: reżyserami, scenografami, aktorami, pracownikami technicznymi w celu wypracowywania jak najlepszych metod pracy z uczniem, będą miały charakter cykliczny. Każda edycja będzie poświęcona innemu zagadnieniu niezbędnemu do prawidłowego przygotowania przedstawienia na scenie.

 

W tegorocznej edycji uwaga skierowana będzie na prawidłowe użycie kostiumu ludowego na scenie. Omówione zostaną kwestie związane z różnicami pomiędzy strojem ludowym a kostiumem scenicznym, prawidłowymi zasadami organizacji widowiska oraz praktycznym użyciem rekwizytu - kostiumu ludowego w organizacji przedstawień szkolnych.

 

Konferencja: „Kostium ludowy na scenie”

 

26 marca, siedziba Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie

 

Program:

godz. 10:00 Rozpoczęcie
godz. 10:15 Koncert edukacyjny w wykonaniu artystów Baletu Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny.
godz. 11:00 Przerwa kawowa
godz. 11:30 Wykład: dr Maria Lipok-Bierwiaczonek – członkini Rady Programowej Zespołu Śląsk, „Urok kwiecistego wianka. Strój ludowy i kostium sceniczny – refleksje etnografa.”
godz. 12:15 Michaił Zubkov – choreograf oraz pedagog baletu Zespołu Śląsk. „Podstawowe zasady kompozycji przedstawień teatralnych”
godz:13:00 Obiad
godz. 14:00 Piotr Hankus – pedagog Zespołu Śląsk, aktor, kierownik amatorskich zespołów artystycznych „Kostium ludowy na scenie – praktyczne zastosowanie, warianty zastosowań i autentyczność przekazu”.
godz. 16:00 Zakończenie

 


 

Zespół Pieśni i Tańca Śląsk jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz