Trwają zapisy do Artystycznego Ogniska Wokalno-Baletowego w Zespole Śląsk

image
Od września 2015 roku rozpoczyna się kolejny cykl warsztatów Artystycznego Ogniska Wokalno-Baletowego przy Zespole Pieśni i Tańca Śląsk, w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą „Potrafię – śpiewam i tańczę”, cykl wokalnych i tanecznych warsztatów dla dzieci. Zapisy na nowy rok szkolny trwają do 31 sierpnia.

Do udziału w warsztatach wokalnych i baletowych Zespół Śląsk zaprasza uzdolnione dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Zajęcia rozpoczną się w drugiej połowie września,w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława  Hadyny w Koszęcinie. Do grupy wokalnej zespół zaprasza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat, do grupy baletowej – dziewczynki i chłopców w wieku od 5 do 12 lat. Dzieci powyżej 7 roku życia rozpoczynające naukę w Ognisku zostaną zakwalifikowane do odpowiedniej grupy po przesłuchaniu przez pedagogów.

 

Zajęcia dla grupy wokalnej i baletowej będą się odbywały dwa razy w tygodniu według planu zajęć, który zostanie podany we wrześniu. Koszty nauki wynoszą 99,00 zł/miesiąc na jedno dziecko, w przypadku uczestnictwa dwojga dzieci (rodzeństwo) – 149,00 zł/ miesiąc.  Pełen cykl nauki w Ognisku dla poszczególnych grup – wokalnej lub baletowej – trwa 3 lata. Na zakończenie każdego roku szkolnego i po pozytywnie zdanych egzaminach z przedmiotów nauczania, uczeń otrzymuje świadectwo Ogniska, promujące na kolejny rok, a po ukończeniu cyklu nauczania (3 lata) – dyplom ukończenia Ogniska.

 

Artystyczne Ognisko Wokalno-Baletowe w Koszęcinie jest specjalistyczną placówką oświatową kształcącą dzieci wokalnie i tanecznie. Kadrę pedagogiczną stanowią pedagodzy Zespołu Śląsk i pedagodzy Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu. Głównym celem działania ogniska jest artystyczna edukacja dzieci i młodzieży w kierunku wokalnym i tanecznym oraz zapoznanie uczniów z podstawową wiedzą o muzyce i tańcu, rozwijanie uzdolnień muzyczno-ruchowych, estetyki muzycznej, rozszerzanie umiejętności pracy i współdziałania w grupie, rozwijanie inwencji twórczej. Ognisko przygotowuje i kieruje dzieci i młodzież do dalszego kształcenia w szkołach muzycznych lub baletowych, jednocześnie jest ciekawą propozycją wstępnego kształcenia dziecka w kierunku muzycznym, opartego na autorskich programach nauczania.

 

Kartę zgłoszenia do Ogniska należy pobrać ze strony internetowej www.zespolslask.pl (zakładka Projekty/Ognisko Wokalno-Baletowe) i przesłać na adres: centrum.edukacji@zespolslask.pl lub fax 34-310-64-16 do 31 sierpnia 2015 roku.

 

Plan warsztatów artystycznych zostanie podany w pierwszym tygodniu września.

 

Więcej informacji na stronie internetowej: www.zespolslask.pl w zakładce Projekty/Ognisko Wokalno-Baletowe.Facebook

miejsca kultury