Marszałkowski Budżet Obywatelski – wypełnij wniosek bez wychodzenia z domu

Ze względu na ogłoszony stan epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców regionu, Zarząd Województwa Śląskiego wprowadził zmiany w procedurze zgłaszania zadań w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Wprowadzone ułatwienia dotyczą obowiązkowych załączników oraz sposobu złożenia wniosku na zadanie.

 

Zgodnie z przyjętymi zmianami listy poparcia projektów oraz, w przypadku podania szczegółowej lokalizacji, zgodę władającego obiektem/terenem w oryginale będzie można dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie zakończenia naboru wniosków w III edycji MBO (nabór trwa do 16 maja 2021 r.), nie później jednak niż do 2 lipca br.

 

Wprowadzono również ułatwienia dotyczące składania wniosku na zadanie. Do tej pory prawidłowo złożony wniosek musiał zostać wygenerowany w wersji elektronicznej, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie bo.slaskie.pl oraz przesłany do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w wersji papierowej, podpisanej przez Wnioskodawcę. Obecnie – zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Śląskiego – za prawidłowo złożony formularz zgłoszenia zadania będzie się uważać także formularz złożony wyłącznie elektronicznie w aplikacji eBO. Podpis na wniosku będzie mógł zostać uzupełniony najpóźniej do 2 lipca.

 

Dostarczenie obligatoryjnych załączników oraz uzupełnienie podpisu na wniosku stanowią wymogi formalne, których weryfikacja nastąpi w terminie późniejszym (tj. do 2 lipca br.). Dodatkowo rekomendujemy wnioskodawcom przesyłanie dodatkowych załączników w postaci elektronicznej poprzez dołączenie odpowiedniego pliku w aplikacji eBO w zakładce załączniki elektroniczne.

 

Informacje dotyczące konieczności uzupełnienia będą przekazywane zgłaszającym zadanie telefonicznie lub droga mailową. Wypełnij więc wniosek do 16 maja bez wychodzenia z domu! Skorzystaj aplikacji eBO.

 

____________________________________

 

Rusza III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy województwa śląskiego, ponownie jak w poprzednich edycjach, będą mieli do dyspozycji 10 milionów złotych. Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach MBO podzielone są na dwie pule: EKO (5 mln zł) oraz REGIO (5 mln zł).

 

Przyjmując Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Zielone Śląskie 2030” nakreśliliśmy kierunek, do którego zmierzamy. Projekty ekologiczne i przedsięwzięcia wpływające na poprawę środowiska naturalnego będą priorytetowe. Kolejna edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego wpisuje się w te działania. Pulę 10 milionów złotych podzieliliśmy na pół. Mocny akcent stawiamy na wspieranie projektów służących ekologii. Zachęcam mieszkańców do aktywności i realizowania pomysłów, które wpłyną na rozwój regionu – namawia marszałek Jakub Chełstowski.

 

W ramach puli EKO mogą być zgłaszane zadania spełniające łącznie trzy warunki:

1. mają dominujący charakter ekologiczny;

2. wpływają na poprawę środowiska naturalnego;

3. służą rozwojowi całego województwa.

 

W ramach puli REGIO bez zmian pozostaje podział oraz liczba grup powiatów. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać zadania o różnym charakterze, mieszczące się w granicach zadań własnych województwa.

Środki dla poszczególnych podregionów zostały, zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego, podzielone w następujący sposób:

  • Podregion nr 1 – powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała: 15% (750 000 zł),
  • Podregion nr 2 – powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy: 15% (750 000 zł);
  • Podregion nr 3 – powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory: 16% (800 000 zł);
  • Podregion nr 4 – powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice: 15% (750 000 zł);
  • Podregion nr 5 – miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze: 13% (650 000 zł);
  • Podregion nr 6 – powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa: 11% (550 000 zł);
  • Podregion nr 7 – powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec: 15% (750 000 zł).

 

Szacunkowa wartość zadań zgłaszanych przez mieszkańców województwa w ramach MBO:

w przypadku zadań w puli EKO nie będzie mogła być niższa niż 100 000 zł, ale nie wyższa niż 25% dostępnych w puli EKO środków;
w przypadku zadań w puli REGIO nie będzie mogła być niższa niż 20 000 zł, ale nie wyższa niż 50% dostępnych w puli REGIO środków dla danego podregionu.

 

Przypominamy również, że wprowadzono inne zmiany mające charakter porządkowy dotychczasowych regulacji prawnych.

 

Aby zgłosić zadanie, należy wypełnić formularz za pomocą generatora eBO. Następnie wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć (pocztą, osobiście lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (lub jednostek zamiejscowych w Częstochowie i Bielsku-Białej) wraz z listą poparcia oraz, w przypadku zadań inwestycyjnych lub infrastrukturalnych, oryginałem zgody władającego obiektem lub terenem na realizację zadania.

 

Nabór wniosków, zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa Śląskiego harmonogramem, trwa do 16 maja br.

 

Bieżące informacje dostępne są na stronie urzędu.

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz