Konkurs grantowy dla młodzieży

16 września 2013 startuje pierwsza edycja konkursu grantowego skierowanego do młodzieży z terenu powiatu mikołowskiego, dlatego 20 września w MBP odbędzie się spotkanie informacyjne.
image

Zarząd Stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju z siedzibą w Łaziskach Górnych zaprasza na spotkanie promocyjne pierwszego konkursu grantowego w ramach programu Fundusz Kreatywności.

Kto może wziąć udział w konkursie?

O granty mogą ubiegać się osoby indywidualne i grupy nieformalne działające społecznie lub zainteresowane działalnością na rzecz innych osób. Konkurs przeznaczony jest dla wnioskodawców indywidualnych lub liderów grup młodzieżowych, którzy mają 18-25 lat i zamieszkują na terenie powiatu mikołowskiego.

Na jakie projekty czekamy?

Misją funduszu jest tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień, zainteresowań i pasji  młodzieży z powiatu mikołowskiego, rozwój wolontariatu oraz promocja społecznej odpowiedzialności biznesu. Dotację można przeznaczyć na organizację kursów, warsztatów, zakup sprzętu potrzebnego do rozwijania pasji i zainteresowań oraz pokrycie kosztów organizacji spektakli, wernisaży, happeningów, koncertów, imprez o charakterze sportowym lub kulturalnym itp.  Ważna  jest tutaj kreatywnością wnioskodawcy gdyż repertuar potencjalnych kosztów nie jest zamknięty. Działania prowadzone w ramach projektu muszą być prowadzone na terenie powiatu mikołowskiego i powinny angażować także inne grupy mieszkańców. W ramach każdego składanego projektu należy przewidzieć wkład niefinansowy w postaci pracy wolontariackiej na rzecz społeczności lokalnej lub wybranych grup osób w gorszej sytuacji życiowej.

Skąd mamy na to pieniądze?

Fundusz Kreatywności działa głownie dzięki pieniądzom przekazanym na ten cel przez mieszkańców powiatu mikołowskiego w ramach odpisu 1% od podatku. Wszystkie szczegóły programu m.in. terminy składania wniosków, czas trwania konkursu, wysokość kwoty dofinansowania poszczególnych projektów, procedura ubiegania się o dotację zostanie przedstawiona Państwu na spotkaniu. Uczestnicy oprócz odpowiedzi na pytania dotyczące Funduszu Kreatywności otrzymają regulamin i materiały prasowe dotyczące konkursu.

 

Spotkanie odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie w piątek 20 września o godz. 13.00.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz