Spotkanie autorskie z Mariuszem Grzebalskim

Instytut Mikołowski zaprasza na spotkanie autorskie z Mariuszem Grzebalskim związane z promocją wyboru wierszy „Dziennik pokładowy”. Spotkanie, które odbędzie się 19 lutego o godz. 18.00 poprowadzi Krzysztof Siwczyk.
image Mariusz Grzebalski, fot. materiały prasowe organizatora

Mariusz Grzebalski (ur. 1969), zadebiutował tomem „Negatyw” (1994), w kolejnych latach ogłosił drukiem zbiory wierszy: „Ulica gnostycka” (1997), „Drugie dotknięcie” (2001), „Słynne i świetne” (2004), „Pocałunek na wstecznym” (2007), „Niepiosenki” (2009), „W innych okolicznościach” (2013), wiersze zebrane w tomie „Kronika zakłóceń” (2010), oraz zbiór opowiadań „Człowiek, który biegnie przez las” (2006). Laureat nagród Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (1998, 2007), Huberta Burdy (2002), Silesius (2014), Fundacji Kultury (2014). Nominowany do nagrody im. W. Szymborskiej (2014). Mieszka w Dąbrówce.

 

„Dziennik pokładowy” – tak proponuję, za tytułem jednego z utworów, nazwać ten wybór. Tak też wyobrażam sobie poetę: stojącego na kołyszącym się pokładzie, w ruchu i bezruchu jednocześnie, patrzącego na codzienną krzątaninę, na światek, który współtworzy, i dziwnie pusty świat, który go otacza, spisującego codzienność i słabo pochwytne symptomy zbliżającego się końca. W dzienniku porządek, suche rejestracje, tu i ówdzie jakby przebarwienia papieru, cienie, plamy, znaki pozostawione przez drżącą rękę.

 


Piotr Śliwiński

   (autor wyboru i posłowia)

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz