Wystawa Marka Przybyły i Krzysztofa Szlapy „Klucz Drzew”

Marek Przybyła i Krzysztof Szlapa łączą swoje siły, aby stworzyć ARTboreum, czyli Klucz Drzew. Za pomocą poematu, fotokaligrafii, performance i innych technik spróbują nawiązać relację z „braćmi większymi”. Wernisaż wystawy 17 czerwca w Instytucie Mikołowskim.
image Rochatek kniejarz (Rhinoceros foresti), z cyklu Patyczaki, fot. materiały organizatora

Znajomość Marka Przybyły i Krzysztofa Szlapy rozpoczęła się na początku 2015 roku w Galerii Pojedynek w Katowicach. Z kilku przypadkowych spotkań i długich rozmów powstała potrzeba wspólnego działania pod hasłem Klucz drzew (nazwa pochodzi od kolekcji prac Marka Przybyły Klucz barw). Na temat przewodni autorzy wybrali drzewo z powodu wspólnej fascynacji walorami przyrodniczymi, plastycznymi, kulturowymi i duchowymi właśnie drzew.

 

Formuła współpracy opiera się na organizowanych raz w miesiącu plenerach w parkach i rezerwatach (od maja 2015) podczas których tworzą w otoczeniu drzew, zbierają materiały np. w postaci organicznych pamiątek (liście, patyki o niezwykłym kształcie, fragmenty kory). Dodatkowo podczas plenerów powstają zdjęcia oraz zapis video działań. Zasadą współpracy jest otwarcie się na wzajemny wpływ i inspirację – pomysł jednego autora jest natychmiast rozbudowywany o doświadczenia drugiej strony i odwrotnie, co owocuje powstawaniem kolejnych prac. Cecha charakterystyczną działań twórczych jest duże zróżnicowanie użytych technik i materiałów. Autorzy posługują się: tekstem literackim, kaligrafią, fotografią, performance, video, grafiką, ready-made, fotomontażem, czerpiąc wzajemnie ze swoich doświadczeń i twórczo się uzupełniając.

 

Klucz Drzew swoją siłę oddziaływania opiera na przyrodniczych walorach lasu oraz archetypowych wartościach drzewa jako symbolu. Klucz Drzew wprowadza nas w duchowy wymiar otaczającej nas natury. Właśnie na to doświadczenie Marek Przybyła i Krzysztof Szlapa chcą nas otworzyć Kluczem Drzew.

 

Więcej informacji na stronie https://kluczdrzew.wordpress.com

 

Wybrane zestawy prac:

Klucz Drzew – chińskie nazwy drzew kaligrafowane emulsją fotograficzną na fornirze, aplikacje z elementów natury

Oblicza lasu – symetrycznie skopiowane fragmenty kory, spojrzenia archaicznych stworzeń (bestiariusz), fotokolaże

Opisanie drzewa – kaligrafowane zwoje powstające podczas plenerów (performance) rysunek, frotaż

Patyczaki – ready-made z kawałków drewna, fotografie inscenizujące naturalny biotop

 

powiązane galerie

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz