Nowe wpisy na Krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Decyzją wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego, na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego trafiły nowe elementy.

 

Ratyfikowana przez Polskę Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego nakłada na Państwa-Strony obowiązek inwentaryzacji przejawów tego dziedzictwa, znajdujących się na ich terytoriach zgodnie z zaleceniami i standardami Konwencji. Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego ma charakter wyłącznie informacyjny i stanowi realizację tego wymogu poprzez dokumentację żywego niematerialnego dziedzictwa naszego kraju.

Listę prowadzi minister kultury i dziedzictwa narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Wszystkie środowiska związane z praktykowaniem tradycji, zwyczajów, wykonywaniem tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła, przechowujące wiedzę tradycyjną i wierzenia, kultywujące pamięć historyczną, zajmujące się tradycjami muzycznymi, widowiskowymi, językowymi i innymi przejawami działalności człowieka mogą zgłaszać te zjawiska do wpisu na Krajowa listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

W dniu 3 marca 2023 roku, decyzją wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego, na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego trafiły nowe elementy.

 

  • Koszyk „wikowy” – tradycja wyplatania w gminie Ciężkowice
  • Wyplatanie z korzeni świerkowych w Beskidzie Śląskim
  • Tradycje Barbórkowe oraz kult św. Kingi wśród górników solnych kopalni w Bochni i Wieliczce
  • Zwyczaje związane z kultem św. Barbary oraz tradycje górników kruszcowych na ziemi tarnogórskiej
  • Tradycje kulturowe górniczych orkiestr dętych z Górnego Śląska
  • Bobowska koronka klockowa
  • Plecionkarstwo na Śląsku Opolskim
  • Zielarstwo i ziołolecznictwo na Śląsku Opolskim
  • Tradycje hafciarskie w Dobrzeniu Wielkim

 

 

Więcej informacji na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz