6. Wojewódzki Przegląd Kolędowy

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu wraz ze Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Gminą Suszec zapraszają na 6. Wojewódzki Przegląd Kolędowy.
image

Ideą przeglądu jest propagowanie tradycji noworocznego śpiewania kolęd i pastorałek, upowszechnianie tradycji amatorskiego ruchu artystycznego jako ważnego czynnika kulturotwórczego oraz integracja zespołów oraz mieszkańców naszego regionu. Przegląd skierowany jest do zespołów wywodzących się z Kółek Rolniczych bądź Kół Gospodyń Wiejskich z całego województwa śląskiego.

 

Przegląd odbędzie się 31 stycznia 2017 roku o godz. 15.00 w sali widowiskowej GOK w Suszcu. Wstęp jest bezpłatny.

Wszelkie informacje dostępne są także w biurze GOKu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-19.30, tel: 32-212-44-91, www.kulturasuszec.pl.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz