Konkurs Fotograficzny „Moje podróże małe i duże”

image

Głównym celem konkursu jest utrwalenie w fotografii piękna podróżowania i poznawania świata, prezentowanie różnorodnych osiągnięć twórczych w szeroko rozumianej tematyce podróży, popularyzacja fotografii podróżniczej, gromadzenie najciekawszych fotografii o tematyce.

 

Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział wszyscy fotografujący, którzy ukończyli 16 lat. Przedmiotem fotografii mogą być krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca, które uczestnicy konkursu podziwiali lub odwiedzali w czasie wakacyjnych wojaży.

 

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy fotografie. Zestawy wielozdjęciowe będą traktowane jako jedna praca pod warunkiem, że stanowić będą jednolitą kompozycję i zostanie to wyraźnie zaznaczone w karcie zgłoszenia.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów: w pierwszym uczestnicy przesyłają fotografie na konkurs w formie elektronicznej, w drugim zakwalifikowane do wystawy i ostatecznej oceny fotografie uczestnicy przesyłają w formie papierowej.

 

Kartę zgłoszenia należy sporządzić w formie pisemnej i przesłać ją na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, 43-267 Suszec ul. Ogrodowa 22.

 

Powołane przez organizatora jury nagrodzi najlepszych fotografów nagrodami pieniężnymi:

1. nagroda – 1000 zł, 2. nagroda – 700 zł, 3. nagroda – 500 zł.

 

Terminy konkursu:

przesyłanie prac – do 10 września

ogłoszenia wyników 1. etapu – do 25 września

nadsyłanie zdjęć dla uczestników 2. etapu – do 15 października

ogłoszenia wyników 2. etapu – do 30 października

wystawa w GOK w Suszcu – 4 listopada

 

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela:

Joanna Musiolik tel. 32 2124491 w.19, e-mail: konkursy@kulturasuszec.pl.