„Historie wojenne”

Do 31 grudnia w Muzeum w Raciborzu prezentowana jest wystawa „Historie wojenne”.
image fot. materiały organizatora

Wystawa przybliża historie żołnierzy, zarówno tych wcielonych do Wehrmachtu, jak i tych walczących w Polskich Siłach Zbrojnych. Są one zilustrowane za pomocą książeczek wojskowych, legitymacji, odznaczeń, listów pisanych z koszar, frontów lub obozów jenieckich, zdjęć czy nekrologów.

 

Druga część wystawy pokazuje życie codzienne ówczesnych mieszkańców Górnego Śląska, zarówno sprawy związane bezpośrednio z czasem wojny (karty aprowizacyjne, dokumenty poświadczające pochodzenie), jak i te bardziej powszechne, związane z pracą, nauką czy życiem rodzinnym. Wystawa wieńczą obrazy zniszczonego w 1945 r. Raciborza oraz historie jego mieszkańców, którzy uciekli przed nadciągającym frontem i postanowili później do niego powrócić.

 

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz