Badania na temat inicjatyw kulturalnych oferowanych osobom w wieku 50+

Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK prowadzi badania na temat inicjatyw kulturalnych oferowanych osobom w wieku 50+ na obszarach wiejskich w województwie śląskim.
image

W pierwszym etapie badania sprawdzono, jakie możliwości udziału w kulturze mają osoby w wieku 50+ zamieszkujące tereny wiejskie. W tym celu zbadano ofertę instytucji kulturalnych i organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich województwa śląskiego.
 
Aktualnie prowadzane są badania ankietowe z osobami 50+ korzystającymi z oferty kulturalnej na obszarach wiejskich. Przeprowadzane są również wywiady z przedstawicielami domów kultury, organizacji pozarządowych i innych instytucji.


Pozwolą one odpowiedzieć na pytanie, czy dostępna oferta jest przydatna dla odbiorców oraz czy wpływa na budowanie kapitału społecznego.
 
W wyniku przeprowadzonego badania zostanie opracowany raport podsumowujący. Będzie on miał charakter diagnostyczny i ewaluacyjny. Przedstawiona zostanie specyfika inicjatyw realizowanych na terenach wiejskich województwa. Opisanych zostanie co najmniej 10 typów działań pod kątem częstości podejmowanych działań, ilości osób uczestniczących w poszczególnych typach działań, jakości, oceny użyteczności poszczególnych typów działań, oddziaływania na inne osoby oraz rozwój kapitału społecznego. Raport opublikowany zostanie w grudniu 2014 roku.
 
Badanie jest realizowane w ramach projektu „Kultura 50+ na terenach wiejskich Śląska” dofinansowanego ze środków zlecenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury.

 

Więcej na www.stowarzyszenieask.pl.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz